Konferens med äkta gemenskap

Konferens med äkta gemenskap

Skriven av: Redaktionen | Publicerad: den 10 februari 2010

På konferensen i Malaysia för inte så länge sedan hade det samlats en liten flock med deltagare från stora delar av Australien och Asien. Även Heidi (25) från Norge var där. Hon berättar att det som gjorde ett starkt intryck på henne var att se hur mycket de olika vännerna tyckte om varandra.

De var uppriktigt och innerligt glada att se varandra igen och för att träffa nya människor. De var också uppriktigt intresserade av att veta hur var och en mådde, berättar Heidi. Även hon fick smaka värmen och kärleken, trots att hon träffade dem för första gången. – Äkta vänskap utan en tanke på att få något tillbaka förekommer inte så ofta, men jag ha fått möjligheten att uppleva det, berättar hon. 

På ett av mötena blev bakgrunden för denna äkta gemenskap tydligt förklarat. 
– Först måste jag erkänna att felen ligger hos mig, i min natur, i min vilja och påverkar min förhållningssätt mot andra människor, säger Heidi. Hon berättar vidare att det poängterades att grunden för att bli en del av denna djupa och äkta gemenskap, är att själv vandra på samma väg av erkännelse.
– Då är det inte längre svårt att älska människorna i min omgivning, säger hon entusiastiskt.

Heidi berättar vidare att det kom fram på möte att med Jesu hjälp kan man arbeta med sin egen natur så att man inte längre följer det naturliga, mänskliga reaktionsmönstret, som skapar oro och svårigheter. 
– När man kan lära sig att leva ett liv som detta, så som Jesus levde, och lära sig att bli lik honom, då blir livet aldrig mer tungt och tråkigt, avslutar hon.