Levande tro på förvandling

Levande tro på förvandling

Skriven av: Hanne Choat | Plats: Bergen, Norge | Publicerad: den 12 mars 2010

– En levande tro som kan göra under i mitt liv! Småbarnsmamma Birgitte Johannesen (26) berättar entusiastiskt om mötet i Bergen den 7 mars. Ca 300 deltagare från området runt Bergen fick höra budskapet om att tro på att Gud kan förvandla oss som människa!
 

Utmärkande för mötet i Bergen denna söndag var att Kåre J. Smith var närvarande och talade Guds ord.
– Tron måste verka tillsammans med våra handlingar, börjar Kåre Smith och läser från Jakobs brev 2. Som människa kan man tro att Gud är god, att han är stor och lever någonstans i universum, men om jag inte tror att Gud kan utföra ett verk i mig så lever inte tron.
– Vi har inte så svårt att tro på att Gud är så god att han förlåter våra synder. Men när vi tänker på det att Gud är så god att han vill dela med sig av sin egen natur med oss blir det svårare att tro, säger Kåre Smith. Han fortsätter att tala om att man kanske tänker ”jag som är född i synd och eländighet och blir så fort förnärmad. Det är omöjligt för Gud att göra något med mig”.
– Men allt är möjligt för den som tror, säger Smith. Som människa måste vi tro på att Gud vill oss så väl att han vill skapa något helt nytt i oss. Han vill frälsa oss helt från den synd som vi är bundna av!
Kåre Smith förmanar om att komma i förbindelse med den Gud som kan och vill ge oss mer än seger! 

–Med hjälp av tron omsluter vi oss helt i Guds kraft. Då får vi den kraften in i oss själva och djävulen klarar inte av att göra något i oss, säger han och påminner oss om hur David tog det då han mötte Goliat. David profeterade om seger och blev på så sätt fylld med kraft och kunde slå ner sin fiende.


Stora tankar om Gud


– Att ha små tankar om sig själv är viktigt, men vi måste också ha stora tankar om Gud och det arbete som han utföra med dig och mig. Även av små och svaga kärl gör han otroliga verk!, säger Smith och förklarar hur ödesdigert det är att tro att man är ödmjuk om man har små tankar om Gud. Då tror jag inte på hans allmakt och att han är mäktig till att förvandla mig!

 Att tro på Gud är att tro på mirakel!


Upplyftande budskap


De som är närvarande blir kraftigt uppmuntrade av budskapet som förkunnats. Flera går fram och avger sitt personliga vittnesbörd och uttrycker sin förnyade tro på att vi har med en god Gud att göra som vill skapa något helt nytt i oss människor!


– Kåre talade om en levande tro som kan göra under i mitt liv. Det sker inte av min egen kraft, utan av Guds kraft. Då finns det inga begränsningar för vad han kan uträtta!, säger Birgitte Johannesen (26).