Mot samma mål

Mot samma mål

Skriven av: Mauro Valdivia | Plats: Paso Flores, Argentina | Publicerad: den 10 februari 2011

Frivilliga arbetare i alla åldrar bidrog då församlingarna i Argentina och Chile möttes för att bygga på det nya konferenscentret i Sydamerika.

Målet för dem som kom till Paso Flores, Argentina, i slutet av januari var att få byggt så mycket som möjligt på det nya konferenscentret under loppet av fyra dagar.
Den första dagen började efter frukosten då alla blev tilldelade en uppgift att utföra.

Vi pratade med en av de frivilliga arbetarna, Emanuel Inostroza (16), och frågade honom: Vad var det som fick dig att komma hit?
– Jeg reste till Paso Flores för att umgås med andra ungdomar och för att hjälpa till att bygga på vårt framtida konferenscenter.
Mellan hinkar och spadar hade arbetarna även tid till att uppmuntra varandra i samma tro.
– Gud har börjat ett arbete och han kommer att slutföra det, var bland annat en av uppmuntringarna på festen som arrangerades för alla arbetare.

Det lästes ur 1. Tim. 6,6: Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Om vi söker rikedomar här i världen blir resultatet dåligt, men om vi söker himlens rikedomar blir vi rika för evigt.

Leonardo Valdivia (25) var extra nöjd under avslutningsfesten efter fyra hårda arbetsdagar:
– Jag har haft det jättetrevligt. Det har varit ett nöje för mig att fira resultatet av fyra dagars arbete, med ett litet framsteg i bygget av konferenscentret, och att arbeta tillsammans med andra unga människor med samma sinnelag.

Församlingen i Sydamerika ser fram emot flera framsteg i framtiden och till invigningsfesten av konferenscentret i maj.