På konferens i Afrika

På konferens i Afrika

Skriven av: Randi Slabbert | Plats: Stephanopark, Sydafrika | Publicerad: den 10 januari 2014

I december var det åter klart för sommarkonferensen på Stephanopark i Sydafrika.

I Sydafrika avhålls det en gång om året en internationell konferens för den afrikanska kontinenten. Den här gången var det cirka 400 deltagare från bland annat Kongo, Kamerun, Kenya, Zimbabwe, Malawi, Sydafrika och några europeiska länder.

Som en inledning fick vi höra att Gud har mycket att säga till oss på den här konferensen och därför har han gett oss ett öra att höra med.

Vidare talades det om att människor av naturen vanligtvis är fulla av missunnsamhet och äresjuka. Det är väldigt få som bara välsignar andra; de flesta tänker på sin egen ära och vill helst vara något stort själva. Alla har vi dessa benägenheter i vårt kött, men de som älskar Gud vet att det är emot hans vilja och de tar upp en medveten kamp emot det.

Det motsatta av missunnsamhet är att be för de andra och verkligen önska att det ska lyckas för dem! Sådana människor får gemenskap med varandra och deras liv har en dragande verkan på andra. Det är bara genom att få del i Jesu död som vi helt och fullt kan frigöras från vår syndiga natur och få denna djupa gemenskap med varandra.

Innan hemresan förmanades till att vara bland dem som hungrar och törstar efter rättfärdighet i våra egna liv, och till att arbeta med det vi hade hört på konferensen när vi kommer hem till vardagen.

Vi låter bildgalleriet under få berätta resten av historien.