Skatter från Jakarta

Skatter från Jakarta

Skriven av: Eunice Ng | Plats: Jakarta, Indonesia | Publicerad: den 14 januari 2011

"Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker," läser Po Fung Wong från talarstolen framför den lilla församlingen.

Förra månaden samlade sig 32 medlemmar i Brunstad Christian Church i Indonesien, för att tillbringa en helg tillsammans i gemenskap och med skoj och inte minst för att styrka varandra i den tro de har gemensamt.
 

Wong, ledaren i den lilla gruppen från Hong Kong, läser ur Matteus 13,44, "Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern."

"Denna man såg att broderskapet var så dyrbart, att han ville sälja allt han ägde för att få tag i det. När du ser det så, blir ditt offer så mycket djupare och mer vidsträckt," fortsätter Wong. "När jag ger mitt liv, får jag ljus och gemenskap. Det spelar ingen roll om jag tycker om det eller inte; jag ger mitt liv för andra."

Ett dyrbart broderskap

Det var i detta broderskap som Jesse från Jakarta, fick hjälp och uppmuntran.
"Det är något stort som verkligen kan ge mig stöd i livet. Utan det, är jag som en båt som kastas hit och dit av vågorna," säger han.

Något av det som 26-åringen allra bäst kommer ihåg från tiden i Jakarta, är en fjällvandring en tidig morgon.
"Även om det var jättetungt att klättra, så minns jag att det kändes lättare när vi klättrade tillsammans. Det gick upp för mig, att det är på samma sätt i mitt andliga liv, det är som om jag klättrar uppför ett "berg" medan jag ständigt står i en utveckling i Gud. Det blir så mycket lättare när jag har vänner som klättrar tillsammans med mig, som kan hjälpa mig när jag är utmattad och styrka mig i min ande och tro," avslutar han.

Tillsammans har det lilla gruppen med vänner haft det trevligt med bollspel och andra lekar, grillat och lärt känna varandra bättre
.

Hat mot vår syndiga natur

Denna vers i 1 Kor 1,18 blev till en speciell hjälp för Thin från Jakarta.
"Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft."
"Min längtan är att stå helig och oklanderlig inför Hans åsyn," säger Thin. "Jag får inte förlora tron när jag erkänner sanningen om mig själv. När man börjar förstå sina vanliga reaktioner på frestelser, borde ögonen flamma upp med brinnande iver för att bli fri från synden."

Vännerna i Jakarta i Indonesien är omkring 10-15 medlemmar. Dessutom har det kommit människor från Hong Kong, Kina, Singapore, Australien och till och med så långt bortifrån som Tyskland och Holland.