Synden skall inte härska

Synden skall inte härska

Skriven av: Redaktionen | Publicerad: den 5 april 2010

Ett tydligt budskap om hur man ska härska över synden tog Kåre J. Smith fram vid det sista mötet under påskkonferensen på Brunstad.

– Synden finns där, men den skall inte härska, säger Kåre J. Smith och hänvisar till synden som människorna har i köttet, eller människonaturen.

Han läser i Romarbrevet 6:12: «Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär», och förklarar att synd är njutning av begären.

– Dom och fördömande är i samma grad som man njuter begären, säger Kåre J. Smith.

Genom lidande till härlighet!

Men Smith talar om vägen som Jesus kom med – nämligen att befrias från synd. Då är det ingen fördömelse.

– När jag lever och vandrar i Anden, kommer syndens kropp, alltså det att jag har synd, lite i taget att förintas!
Smith fortsätter med att förklara hur man kan tillintetgöra synden genom att vara lydig mot det som Anden verkar.

– Lidande leder till seger över synden, strålar han.

Att lyda Anden i frestelsen betyder att jag inte gör min egen vilja. Då uppstår lidande.

– Genom lidande till härlighet, säger en entusiastisk Smith.

Budskapet om att härska över synden är budskapet som konferensdeltagarna kan ta med hem. Talet markerade slutet på påskkonferensen som har pågått i fyra dagar på Brunstad Christian Churchs missionscenter, Brunstad.

Hör hela talet om att härska över synden (på norska):