Gibraltarstredet. FOTO: NASA
Gibraltarstredet. FOTO: NASA

Ta kontrollen!

Skriven av: Readaktionen | Publicerad: den 6 januari 2012

I alla ungdomars liv finns det tre huvudområden där ens naturliga intressen fokuseras: Lust till pengar, lust till ära och de sexuella lustarna. Var och en av dessa tre områden kan jag se som ett Gibraltarsund.

En karta hålls upp framför en grupp av ungdomar. Vet ni vad det här är för ett område?»Det blir tyst en liten stund, vilket inte är så konstigt då de samlade ungdomarna befinner sig i Östasien och kartan visar en helt annan del av världen, nämligen ett ganska litet område i södra Europa.

Det är dock inte vilket område som helst. Gibraltarsundet är ett nyckelområde för alla befälhavare som vill ha kontroll över Medelhavet. Den som hade makten över Gibraltarsundet kunde helt enkelt kontrollera all aktivitet i alla länderna i hela Medelhavsområdet.

 

Harald Kronstad, som ställde frågan, ser ut över en liten grupp av intresserade ungdomar. Från en vardag, som i denna del av världen är full av stress, skola, studier och brådska, har dessa ungdomar samlats för att tillbringa en helg tillsammans full av trivsel, spännande aktiviteter och undervisning i Guds ord och hur det kan användas i deras dagliga liv.

 

Efter en dag bestående av rebuslöp i en storstad, hästridning, klättringsutmaningar, fotbollsmatcher och andra sportiga utmaningar har de nu kommit fram till helgens huvudmål; en bibeltimme med undervisning i Guds ord.

De tre Gibraltarsunden i en ungdoms liv

 

Denna kväll har Kronstad en artikel skriven av Elias Aslaksen som utgångspunkt. Temat är «Kampen mot synden». För att illustrera temat använder han bilden av «Gibraltarsundet». Men vad är sammanhanget mellan ingången till Medelhavet och mitt liv som kristen?

 

Svaret är enkelt och praktiskt. I de flesta människors liv finns det tre huvudområden där ens naturliga intressen fokuseras: lust till pengar, lust till ära samt de sexuella lustarna. Var och ett av dessa tre områen kan vi se på som ett Gibraltarsund. Har vi kontrollen över dessa områden så slipper vi att ge efter för egoismen i vårt kött och falla i synder som girighet, äregirighet och sexuell omoral. Vi behöver nämligen inte att ge efter för dessa frestelser. Istället kan vi ta kontrollen över dessa områden, så att Satan inte längre har någon makt över oss.

Istället kan alltså Gud få kontrollen i mitt liv och då är det inte längre mina lustar och begär eller de naturliga benägenheterna, synden i mitt kött, som styr mig.

Som ungdom kan man känna sig svag och oförmögen att klara något sådant. Begären är starka och frestelserna många. Men då Josua som ung utvaldes till att leda hela Israels folk in i det förlovade landet sa Gud till honom:

Ingen skall kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose, så skall jag också vara med dig. Jag skall inte lämna dig eller överge dig.

Var stark och frimodig, ty du skall som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Ja, var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den vare sig till höger eller till vänster, så skall du ha framgång vart du än går. (Josua 1:5-7)

 

Då behöver vi aldrig mer leva bundna av våra lustar och begär.

Samma Gud som var med Josua i hans strider för att erövra det förlovade landet, är med oss idag. När vi har bestämt oss för att tjäna Gud av hela vårt hjärta gäller dessa ord även för dig och mig. Och då vet vi att det kommer att lyckas för oss med hjälp av den helige Andes kraft och genom att målmedvetet ta kontroll över Gibraltarsunden i våra liv. Då behöver vi aldrig mer leva bundna av våra lustar och begär.