Weekend med 110 som vill praktisera ordet

Weekend med 110 som vill praktisera ordet

Skriven av: Steven Choat | Plats: Stavanger | Publicerad: den 17 februari 2010

«Då blir du en himmelsk medborgare, och Davids tappra män, - tar upp kampen igen för frid och himlen.»
Med denna sång av Johan O. Smith inleddes resan för bröder med 110 personer mellan 13 och 45 år från Stavangers församling.

Ända sedan 1987 har dessa resor arrangerats till olika stugor och lägerskolor i Sydnorges berg. I år sattes kursen mot församlingens eget landsställe Solheimsdalen i Vest-Agder.
Steinar Riise var med på den första resan som sextonåring och har sedan dess varit ett bekant ansikte på dessa arrangemang. Han trivs utan tvivel väldigt bra och berättar entusiastiskt:
– I början var det Sigurd Bratlie (dåvarande församlingsledare, red.anm.) som deltog på dessa resor och ibland deltog även bröderna från Sørlandet.
 

 Gemenskap

Gemenskap var något som präglade helgen. Antagligen pga att möterna mer eller mindre hade detta som tema, men också för att det fyllde hela atmosfären och stämningen. Det är sällan som man får uppleva en sådan varierad åldersgrupp tillsammans i en lite för liten stuga en hel helg, där huvudsaken är att bli uppbyggd av Guds ord och få tro på ett segrande liv.
Steinar har en tydlig förklaring på en sådan gemenskap.
– Det finns en kraft i Gud ord som ger äkta gemenskap. När kraften minskar går det över i ytlig religiösitet, förklarar han och refererar till Johannes första brev 1:7: «Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.» Svaret är enkelt, men sant.

– Kunskapen i sig själv ger inte gemenskap eller broderskap. Ordet vi läser måste praktiseras, då får vi gemenskap med varandra, förklarar Riise.

 

Många tror på att Gud har makt

– De allra flesta som bor på jorden tror på att Gud har makt, men få tror att Gud kan ge dig makt till att krossa Satan under dina fötter!, säger församlingsledaren Kåre Smith på första mötet baserat på romarbrevet 16:20. Han har kommit till Vestlandet för att stärka de närvarande med Guds ord.
– Här står det om fridens Gud som snart skall krossa Satan. För att vi ska få denna kraft måste vi ha en levande tro, fortsätter han och berättar att då han var ung grät han bittert över sin synd. Ända tills han en dag fick höra trons ord på ett möte och tron tändes i han hjärta.
– Sedan den dagen har jag aldrig plågats av Satan. Natt blev som dag för mig! Grip tag i denna tro, förmanar han.
 

Glad i å elske hverandre

Flera av de närvarande följer upp med kraftiga personliga vittnesbörd efter att de första bröderna har talat Guds ord.
– Det stärker broderskapet när man kan vittna till varandra om det man har fått tro för, säger en av dem.
Mot slutet av helgen berättar Steinar Riise om en sak som har gjort intryck:
– Vi måste uppriktigt tycka om att älska varandra och bygga broderskapet, understryker han.