Mary Jansen - En pionjär avslutar sitt lopp

Publicerad: den 29 mars 2010

97 år. Det kan man väl kalla en respektabel ålder. Och den blir knappast mindre respektabel med tanke på att nästan 80 av dessa år använde Mary Jansen till ett medvetet och helhjärtat liv som kristen. Hon är en av pionjärerna i församlingen och hennes minne finns kvar som en del av församlingens berggrund, kanske extra starkt för lokalförsamlingen i Eiker.

Mary växte upp i ett tryggt och gott hem på Døviken gård i Krokstadelva, strax utanför Drammen.

År 1931 hände något som vände upp och ner på tillvaron för familjen Døviken. 11 år gamla Eli dog oväntat efter en kort tids sjukdom. Dödsfallet gjorde ett starkt intryck på hela bygden och familjen sökte i sin stora nöd sin tröst hos Gud. Inte minst för Mary, som då var 19 år, fick detta stora konsekvenser. Tillsammans med sin mamma Karen blev hon en banbrytare för en helt ny riktning på gården, där Guds ord och vår kristna sångskatt var mittpunkten.

Upplevelsen och omvändelsen i början av trettiotalet blev utgångspunkt för ett långt och innehållsrikt liv med Gud. År 1940 gifte sig Mary med Anders Jansen och grundade ett hem tillsammans med honom, en man med samma sinnelag och livsåskådning som hon. Med detta som bas i Krokstadelva fortsatte den troende kvinnan sin verksamhet. I allt som mötte familj och vänner, i alla väder, stod fru Jansen där, fast som en klippa i full förtröstan på den Gud som hon trodde på. Den kärleken som hon kände för sin Gud resulterade i värme, kärlek och omtänksamhet för människorna i hennes omgivning. Hennes och makens hem var alltid en trygg tillflyktsort för både stora och små.

Nu är slutspurten avklarad i hennes lopp här på jorden, men vi tror att Mary Jansen fortsätter sin verksamhet från ett annat, och mycket bättre, håll. Därifrån kan hon sända böner och goda tankar till alla dem som hon bryr sig om, utan att hindras av en gammal och sliten kropp.

Bildgalleri