En present

En present

Skriven av: I. M. Larsen | Plats: Oslo/Follo, Norge | Publicerad: den 29 maj 2012

I Brunstad Christian Church är det vanligt att organisera bibelundervisning för ungdomar i 15-årsåldern. Söndagen den 13 maj firade hela församlingen 31 ungdomar från Oslo och Follo.

– Ni har fått en enanstående möjlighet, inleder församlingens föreståndare Kåre J. Smith budskapet som han har på hjärtat till ungdomarna. – Ni har fått möjligheten till att få ett liv med Gud, få del i Kristi dygder och därefter få ett evigt liv tillsammans med Gud, Jesus och de heliga! 

Från barn till vuxen

Många kulturer och traditioner över hela världen markerar övergången från barn till vuxen. Enligt flera kristna traditioner görs detta med konfirmation. I Brunstad Christian Church paraktiseras inte barndop och därmed heller inte traditionell konfirmation av femtonåringar, men i och med att detta är en viktig ålder då ungdomarna måste börja stå på egna ben, organiseras det ofta bibelundervisning för just denna grupp. Andreas och Carl Wilhelm är två av 31 ungdomar i församlingen i Oslo och Follo som precis har avslutat bibelundervisningen.

15-årsåldern är en viktig ålder då ungdomarna måste börja fatta egna beslut. Därför organiserar Brunstad Christian Church bibelundervisning för just denna grupp.

– I ca ett halvår har vi fått delta i bibelundervisning, berättar Carl Wilhelm. Varannan torsdag har alla vi som är 15 år träffats och lärt oss massa nytt om Bibeln. 

Det är Milenko van der Staal som har väglett ungdomarna genom undervisningen. Han kan berätta att ungdomarna, sedan oktober, har gått igenom nio centrala teman på ca tolv torsdagskvällar. Festen denna söndag är en högtidlig och festlig avslutning för denna period.

Viktiga val

– Ungdomarna befinner sig ju i en väldigt viktig ålder då de måste börja ta ansvar för sina egna beslut, säger van der Staal innan han lägger till att bibelundervisningen är som en present ungdomarna kan ta med sig in i vuxenlivet. – Vi vill gärna ge dem bästa möjliga grund för att kunna fatta övervägda och goda beslut. Som kristna har vi ju blicken på evigheten och vill att våra ungdomar ska ha möjlighet att fatta beslut med evighetsperspektiv.

Som kristna har vi ju blicken på evigheten och vill att våra ungdomar ska ha möjlighet att fatta beslut med evighetsperspektiv.

Van der Staal har hållit i bibelundervisning i många år redan och upplever att en del av detta kan vara svårt för ungdomarna att förstå.

– Trots detta ser jag att ungdomarna är uppriktigt intresserade. Självklart är det en stor glädje att märka. De visar verkligen engagemang, även de som har mest energi och svårt att koncentrera sig. 

Guds ord i praktiken

Van der Staal har intrycket av att mycket av detta intresse beror på den godhet och kärlek de möter från människor i deras omgivning som lever enligt Guds ord. – Att de upplever att Guds ord inte bara är teorier, utan något som ger livsnäring och som de kan känna igen sig i.

– Jag försöker därför även att få ner undervisningen till en praktisk nivå. Vi pratar om situationer som de kan uppleva i skolan eller hemma, och hur Guds ord i allmänhet kan praktiseras i vardagslivet.

Vi pratar om situationer som de kan uppleva i skolan eller hemma, och hur Guds ord i allmänhet kan praktiseras i vardagslivet.

Mer än bara «torr lära»

Bernt Stadven (80), som har levt hela sitt liv för Gud, har också något på hjärtat till ungdomarna. Han uppmanar dem att inte låta kunskapen förbli en «torr lära», utan att alla måste få uppleva att orden blir levande. – Det krävs ett nytt hjärta och en ny ande för detta, säger han och refererar till verserna i Hesekiel 36:26-27. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Efter goda och uppmuntrande ord och förmaningar från både äldre och ungdomar med omsorg för gruppen som firades, fick även ungdomarna själva ge uttryck för något av det de hade på hjärtat. Det var tydligt att bibelundervisningen hade gjort intryck.


– Jag förstår mer av Guds ord och det budskap vi hör i församlingen nu, säger Andreas.– Jag förstår mer av Guds ord och det budskap vi hör i församlingen nu, säger Andreas. Carl Wilhelm håller med. – Jag tyckte att det var roligt och spännande att lära mer. Det var massor som jag inte kunde förut.

– Det är också en hjälp för mig att lära att Jesus klarade av att besegra synden. Vi har både lärt att han klarade det och hur han gjorde det, och då kan jag också göra det. Föreställ dig bara om vi hade varit tvunga att komma fram till det själva, lägger Andreas till.