En vision för livet

En vision för livet

Skriven av: Michelle Dokken | Plats: Oklahoma, USA | Publicerad: den 31 juli 2012

När människor har en vision om något är de villiga att offra något för den. Vilken vision borde vi ha för livet som ungdom i världen idag? Detta var ett huvudtema under en ungdomshelg i Oklahoma, USA.

Det var en vacker, varm sommarhelg då en grupp på ca 50 ungdomar från hela Nordamerika ankom Sky Ranch, Oklahoma. Många hade rest långväga för att uppleva denna speciella helg tillsammans. Förutom en hel dag full av aktiviteter som paintball, laserdome och hästridning fanns det även tid för gemenskap med ett viktigt budskap för ungdomen.

Jesus hade en vision: Hans mål var att besegra all synd som finns i människans natur och öppna en väg för hela mänskligheten så att alla kan befrias från syndens makt.

I Hebreerbrevet 12:3 står det att vi ska tänka på Jesus. Men varför ska vi tänka på honom. Genom att se på hur han levde på jorden som en människa och bli hans lärjungar och följa hans exempel, kommer vi till det specifika ändamålet som Gud har skapat oss alla för efter sin vilja. 
 

Jesus var ung och hade liknande situationer som oss, även om han levde i en helt annorlunda miljö. Men han hade en vision: Hans mål var att besegra all synd som finns i människans natur och öppna en väg för hela mänskligheten så att alla kan befrias från syndens makt. Jesus hade denna vision framför sig då han gav upp sina mänskliga önskningar och mål för att istället göra Guds vilja. Han blev en lycklig man för att han besegrade synden istället för att leva efter den. (Hebreerbrevet 1:9).

För att nå denna vision måste vi offra våra egna önskningar som hindrar oss från att bli lärjungar.

Vi hörde att vi som ungdom kan få tag i samma vision för vårt eget liv. En vison som inga omständigheter kan ta ifrån oss. För att nå denna vision måste vi offra våra egna önskningar som hindrar oss från att bli lärjungar. Det kan handla om materiella mål, men först och främst handlar det om att kämpa mot synden. De som får tag i denna vision och som gör de nödvändiga offren blir de lyckligaste människorna på jorden.

Grace, 22 år, från Urbana, Ohio, var tacksam för att få denna vision för sitt eget liv. «Helgen var en så speciell möjlighet för oss allihop till att styrka varandra och få en vision. När Gud kallar på en person, finns det ingen större glädje än att svara den kallelsen och offra allt som kan hindra oss från att vara trofasta mot den.»
 

Varför att denna kallelse så stor? Genom att ta upp kampen, som Jesus gjorde, mot ilska, bitterhet, avundsjuka, dåliga lustar, bekymmer och annat från köttet, får vi ro och blir verkligen lyckliga. Vi kan även befrias från sådant som att tänka på livets bekymmer som mat och kläder. (Matteus 6:25). Gud hedrar dem som har samma sinnelag som Josua, «Men jag och mitt hus, vi vill tjäna HERREN.» (Josua 24:15), och han täcker alla deras behov.

Genom att ta upp kampen, som Jesus gjorde, mot ilska, bitterhet, avundsjuka, dåliga lustar, bekymmer och annat från köttet, får vi ro och blir verkligen lyckliga.

I stället för en kortsiktig vision för materiella saker, är det möjligt att få samma vision som Jesus hade. En vision som befriar en från all synd med ett evigt liv fyllt av glädje som resultat! Det är Guds specifika ändamål för varje människa. Det är därför det är så viktigt att tänka på och följa Jesus över allt annat!