-Ett korsfäst liv!

-Ett korsfäst liv!

Skriven av: Trond Eivind Johnsen | Plats: Redaksjonen, Norge | Publicerad: den 7 juni 2011

Ända sedan år 2000 har Brunstad Christian Church årligen arrangerat en kunskapstävling för ungdomar över hela världen. Årets tävling, som äger rum under pingst, handlar om Elias Aslaksens temahäfte «Jag är korsfäst med Kristus.

Aslaksen skriver i bokens inledning:

Det är en sak att han blev korsfäst, men något helt annat att vi blir korsfästa. Precis på samma sätt som att det är en sak att han gjorde Guds vilja, men något helt annat att vi gör den. Han korsfästes inte för vår skull så att vi skulle slippa att bli korsfästa, utan för att vi skulle korsfästas med honom.

Aslaksen förklarar även i inledningen varför han valde att skriva boken: «för att detta med "att bli korsfäst med Kristus" ska lyckas för flera. Måtte det bara lyckas för dig, kära läsare.»

Men vem var Elias Aslaksen?

Elias Aslaksen

Elias Aslaksen, född 1888 i Hønefoss, tjänstgjorde som kadett i marinen. Under sin utbildning utmärkte han sig som en mycket begåvad elev med stora möjligheter att stiga högt upp i graderna. Aslaksen var kortväxt men en kollega sa om honom att han var «… ett huvud kortare än de flesta men i alla ämnen tornar han upp sig som ett huvud längre…».

År 1908 reste Aslaksen till sjöss ombord på krigsskeppet «Sleipner», och här träffade han Johan Oscar Smith – grundaren av Brunstad Christian Church. De fyra månader som de spenderade tillsammans på skeppet skulle ha avgörande betydelse för Aslaksens liv. Under åren som följde besökte Aslaksen regelbundet Smiths hem i Horten där han med stort intresse lyssnade på Smith. Han fängslades av de uppenbarelser som Smith hade fått och fick insikten om att följa Jesus på den nya och levande vägen som han öppnade för oss (Hebreerbrevet 10,19-2).

Detta var början av en livslång gemenskap mellan de två, och efter J.O. Smiths död år 1943 tog Aslaksen över ledningen av församlingen.

Elias Aslaksen – En Herrens tjänare

Aslaksen var, enligt dagens ledare Kåre J. Smith, «ödmjuk utöver det vanliga» och en «första klassens tjänare av Ordet.» Han var en brännande ivrig man som sökte efter sanningen och sanningens kärna på alla punkter som Bibeln upplyser om, av hela sitt hjärta. Sigurd Bratlie skriver följande om Aslaksen i församlingstidskriften Skjulte Skatter efter hans död:

Han förkunnade speciellt tron på att vår gamla människa blev korsfäst med Kristus Jesus – tron på hans fullbordade verk och det verk som han kommer att uträtta i alla som tror. Han var själv ett levande exempel på det som han förkunnade och vittnade personligen med stor frimodighet om den seger han hade fått i sitt eget liv genom tron. Och han lade gärna till: Och när Gud kan göra ett sådant verk i mig, en före detta hopplös syndare, då kan han göra det i vem som helst.

Med utgångpunkt från sitt eget liv skrev han häftet Jag är korsfäst med Kristus, som är en intruduktion till hur man själv kan komma in i Kristi liv. Aslaksen belyser temat från olika håll genom att ge läsaren en inblick i vad Guds ord säger om Kristi verk och hur vi i våra livssituationer kan leva korsfäst med honom.

Kunskapstävlingen 2011

Förberedelserna inför årets kunskapstävling är i full rulle runt omkring i de olika lokalförsamlingarnas ungdomsgrupper. Även iår blir det en spännande kamp om att nå toppen. Den första omgången av tävlingen startar onsdag 8 juni och genomförs över internet i lokalförsamlingarna. Man tävlar här i tre grupper på ca 10 personer indelade efter ålder. Alla får en rad frågor som ska svaras under tidsbegränsning. Lagen som får flest rätta svar på kortast möjliga tid får flest poäng. Den bästa gruppen i varje åldersgrupp går vidare till finalen som arrangeras på Brunstad lördag 11 juni. Här utkoras en värdig vinnare av 20 000 NOK. Prispotten går till ungdomsarbetet i vinnarnas lokalförsamling.

Läs mer om tidigare kunskapstävlingar genom att följa länkarna nedanför.