- Kan du säga ett ord på I?

- Kan du säga ett ord på I?

Skriven av: Renate Ellefsen | Publicerad: den 10 juni 2010

Ungdomar som deltar i församlingens internationella ungdomsprogram - YEP, får möjligheten att lära sig norska. De får en enkel genomgång av det norska språket och undervisning i att tillämpa det. Kursen hålls ofta flera gånger i veckan av ungdomsprogrammets egna norska deltagare.

De norska ungdomarna lär ut sitt eget språk till sina utländska vänner i samma ålder på Brunstad. Samtidigt som eleverna lär sig norska utvecklas även ”lärarna” genom de utmaningar de får när de planlägger lektionerna och undervisar. Det hela svetsar ihop gänget på ett roligt sätt.

 

 

 

  

Från att lyssna på tolken till att bli tolken

En av de ansvariga för den norska kursen på Brunstad är Elin Kristine Haukelidsæter, och hon förklarar till mig hur viktigt det är att lära sig norska:
- Största delen av församlingens förkunnelse, både muntligt och skriftligt, är på norska. Även om du kan förstå det genom översättning är det en helt annan sak att kunna förstå allt utan att använda tolk. De kan även använda norskan till att översätta för sina vänner i hemlandet och kanske t o m tolka på Brunstad.

Lek med ord

Jag tar mig en liten titt i mötesrummet Thor för att få veta ad de egentligen sysslar med på kursen. Eleverna i den här klassen ligger på nivå 1, men de blir inte modlösa och tappar koncentrationen pga det. De lyssnar noga på sina vänner som undervisar dem, antecknar och har det roligt.
- Säg en bokstav, hör jag läraren säga.
- I, säger en av eleverna.
- Kan du säga ett ord på I?
- Hm, «igjen»?
- Ja, som t ex «Nå er det torsdag igjen», säger den andra läraren.

På whiteboardtavlan står det nu «_ R I _ A _ ». Vem kan komma på de rätta bokstäverna och gissa vilket ord som det handlar om? Då endast en bokstav fattas utropar en av eleverna:
- G! – det blir FRIDAG!
- Och vad betyder fridag?, frågar läraren.
- Att man är ledig på dagen!

Motiverade elever

-Vad tror du det är som motiverar eleverna till att lära sig norska?
- Det att kunna kommunicera med alla man umgås med här är ju ett mål i sig själv, svarar Haukelidsæter. Hon säger också att genom att sätta mål för varje vecka och se sina egna framsteg hjälper en att hålla motivationen uppe. Det hjälper även att undervisningen kan genomföras på ett så engagerande sätt att eleverna har det roligt och trivs på kursen.

Ordbingo

Efter att ha lekt ”hänga gubbe” ritar läraren en bingobricka på tavlan. Hon får eleverna till att säga olika ord från några utvalda ordklasser och räknar upp dem på tavlan. Nu ska eleverna placera nio av orden på sin egen bingobricka och ordbingot kan börja! Läraren hinner bara säga fem ord innan den första bingon kommer. Men har hon tre på rad? Alla väntar spänt när läraren kontrollerar:
- Ja, helt rätt!

Mycket kan läras på kort tid

För att nå ett sådant mål måste självklart var och en satsa men det är inte omöjligt. Det finns flera exempel på ungdomar som varken förstod eller kunde säga något på norska i början, men som bemästrade det norska språket väldigt bra när de skulle åka hem. Genom att börja med enkla regler och den muntliga delen av språket kan mycket läras på kort tid.