När Arild Tombre fyllde 80 år, firades det med en församlingsfest på Brunstad innan Påskkonferensen
När Arild Tombre fyllde 80 år, firades det med en församlingsfest på Brunstad innan Påskkonferensen

Arild Tombre – övertygande och enkel

Skriven av: Trond Eivind Johnsen | Publicerad: den 23 april 2012

80 år gamla Arild Tombre kännetecknas vanligtvis genom sitt milda, lugna sätt att vara och sitt varma leende. Men i talarstolen är han känd för ett tydligt och enkelt budskap om att vi kan göra slut på allt ont som finns i vår människonatur. Och han har levt efter sin övertygelse.

Här kan du själv höra lite av Arild Tombres enkla och övertygande förkunnelse.

Som barn kom Tombre i kontakt med mycket speciella människor. Han beskriver dem som «gudfruktiga människor» och ser dem som orsak till hur resten av hans liv har formats. Bland annat på grund av dessa, blev Tombre som ungdom helt fängslad av att leva helt för Gud, och så har han även levt i alla sina år fram till i dag.

Detta har även gjort honom till en aktiv missionär i Brunstad Christian Church, och han har rest till länder i alla världsdelar. År 1963 flyttade han med sin familj till Frankrike och har sedan dess haft ansvaret för församlingarna där. När Tombre nu passerade 80 år, firades detta med en stor fest innan Påskkonferensen på Brunstad konferenscenter med över 4000 vänner var närvarande.

Vaken i tanke och sinne

Kåre J. Smith talade på 80-årsfesten för Arild Tombre och berättade bland annat att Tombre hade fått stor nåd från Gud – «och den har inte varit förgäves», förklarade han. «Han har haft en längtan efter Gud i sitt hjärta, och han har haft ett extra bevarat sinne ända sedan barn- och ungdomen»

Smith fortsatte med att läsa från 1. Petrus brev 1:13: «Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras.» Detta är kanske ett av de största kännetecknen för Tombre – En man med ett sinne för att tjäna Kristus, och som alltid har varit vaken i tankar och sinne.

En god familjefar och äkta man

Tombre gifte sig med Mirjam Boldvik från Trondheim, och tillsammans fick de tolv barn. Barnen berättar om en sund, naturlig och livlig barndom där mamma och pappa dagligen visade sin kärlek till varandra. Vid ett tillfälle berättade Tombre till sin son att «en stor del av barnuppfostran handlar egentligen om att mamma och pappa ska älska varandra – och visa det!»

«Han är väldigt god och försiktig. Jag har alltid älskat honom och gör det fortfarande. Vi har det väldigt gott tillsammans», berättar Mirjam.

Arild Tombre har skrivit flera artiklar till www.brunstad.org om familieliv. Läs Barnets förväntningar och Håll äktenskapet i ära 

En expert på att säga det enkelt och varmt

Trots att han har stått i tjänsten att förkunna evangeliet i så många årtionden, talar Tombre fortfarande överraskande okomplicerat. Både barn, ungdom och vuxna kan förstå hans tydliga budskap som berättar till den enskilda individen vad den ska göra efter att ha lämnat mötessalen. Detta uppnår han genom att anknyta Guds ord till vardagliga händelser, förklara uttryck och lägga tyngdpunkt på orden samt inpränta dem om och om igen.

I en av sångerna i sångboken Herrens vägar, står det: «säg det så enkelt och varmt som du kan». Detta har Arild Tombre skrivit om i tidskriften Skjulte Skatter år 1981: «Enkelhet och värme hör gott ihop. Det invecklade och svårfattade jagar bort hängivenheten och hjärtevärmen».

Räddad av räddningsmannen

Vem är värd mest ära? Den som räddar eller den som blir räddad?

Under firandet av Tombre var det inte svårt att fylla kön med människor som ville gratulera och uttrycka sin tacksamhet för hans uppriktiga omsorg för dem som personer. Nationaliteterna var många och från Amerika, Afrika, Asien och nästan alla länder i Europa kom det fram människor som kände att Tombre hade ett helt speciellt hjärta för just dem.

Tombre själv var tacksam över alla goda ord han hade fått, men en stor del av sitt tacktal använde han till att tala om Jesus - räddningsmannen som hade räddat honom från döden och satt honom i sin tjänst. «Vem är värd mest ära? Den som räddar eller den som blir räddad?» frågade Tombre församlingen, och gjorde det glasklart att det var till Jesu ära alltihop.

Samtidigt använde han möjligheten till att ge goda och välsignade förmaningar samt lyckoönskningar till vänner som hade rest långt för att komma på hans fest. Hans brännande hjärta för bland annat Indien och Kamerun kom tydligt fram då han styrkte vännerna där till att fortsätta arbetet med att bygga livskraftiga församlingar där de är.

Hör Marc Auchet från Frankrike berätta vilket intryck han fick av Arild Tombre då de träffades för första gången.

Broder X

Lite av Tombres enkla sätt att förmedla budskapet på, kan ses i ett utdrag av en liten berättelse han skrev år 1959. Historien om broder X:

Broder X mötts med krassa ord av den ena. Av en annan blir han förtalad. En tredje bryr sig inte om honom och en fjärde behandlar honom sjaskigt och orättvist. Av den femte blir han hånad och förlöjligad. Hans chef ger honom alltid det «simplaste» arbetet att utföra. En dag blir han avskedad och sedan blir han sjuk. Allt detta verkar som en prövning för broder X. Och det är inget att skämmas för, så länge han består provet.

Men varför verkar det ena och det andra som en prövning för honom? Jo, för att broder X har en ond natur, dvs för att i hans kött finns inget gott. 

Det är alltså det onda som finns i X’s natur som är orsaken till prövningen. De yttre omständigheterna, händelserna och förhållandena utlöste endast prövningen och gav broder X en fenomenal möjlighet till att se själva orsaken till allt, nämligen ondskan i honom själv. Så är då frågan om broder X är tillräckligt ödmjuk och sannfärdig för att alltid erkänna detta och använda sig av möjligheten till frälsning.

Skapelsen väntar längtansfullt på Guds barn

 
Videor av Arild Tombre

«Varje dag, varje vecka, varje månad är det ett klot som är i nöd och gråter» berättar Tombre eftertänksamt. «I Romarbrevet står det att hela skapelsen suckar, längtar och väntar på att Guds barn ska uppenbaras och på deras härliga frihet. Det är ju en stor sak att tänka på när man talar om sådant som krig, svält och nöd, som ju jorden är full av – inte bara materiellt sett, utan även andligt sett. Det är ord som verkligen borde ge oss alla fighting spirit!»

Det är tydligt att åttioåringen inte har tänkt ge upp i det första taget.