En kvinna med kraft i sina böner

En kvinna med kraft i sina böner

Skriven av: Judith Grimes | Plats: Oslo, Norge | Publicerad: den 7 november 2011

På grund av det ansvar hon tog på sig genom sina böner har Esther Smith varit med och burit församlingen. Därför kommer hon alltid att stå som en av församlingens bärande pelare.

Internationell föräldrakonferens på Brunstad 2005

«Hennes kärlek var som en sån varm vårvind som stryker dig på kinden och gör det så gott och trevligt för dig.»

Hon lägger handen för ansiktet och skrattar så hjärtligt att hela kroppen skakar, medan hennes son Kåre berättar om hans barndom under ett panelsamtal på Brunstad under föräldrakonferensen. Kåre berättar om hur kreativt hon alltid ordnade plats för alla gäster som kom på besök även under svårare tider.  
– Hjälpa och trösta, minns den sprudlande 88-åringen, fortfarande full av skratt.

Hon är så naturlig och hjärtlig där hon sitter. Hela hennes väsen utstrålar gudomlig godhet som även märks i visdomen hon delar med sig av med de tusentals närvarande från hela världen.
– Förebildens makt är det viktigaste! Dessutom är det ju klart att om någon frågar om råd så måste man vägleda så gott man kan, men då är det väldigt viktigt att man är gudfruktig, så att man inte bara säger något för att ha något att säga.
Och på sitt ärliga och ohögtidliga sätt lägger hon till:

– Jag känner mig inte precis kompentent till att lära ut, men jag får lov att börja öva mig nu när jag snart är 90 år...
Och sen brister hon åter ut i det där smittande hjärtliga skrattet och hela salen skrattar med henne. Det är omöjligt att inte älska henne!

Vem var då denna vidunderliga kvinna som har fått så stor betydelse för tusentals människor över hela världen?

Døviken i Nedre Eiker 1917

Esther Døviken föddes 1917 på en gård i Nedre Eiker. Ingen i familjen var personligt kristen, men detta skulle färändra sig då Esthers lillasyster Eli plötsligt blev  allvarligt sjuk endast 10 år gammal. Hon ville att söndagsskoleläraren skulle komma och sjunga och be tillsammans med henne. Hennes sista ord till familjen var: «Ni måste möta mig igen hos Jesus!» Hennes död blev en vändpunkt för hela familjen.

Då  Aksel J. Smith kom till Hokksund år 1931 för att leda ett ungdomsmöte, bestämde Esther och två av hennes systrar sig för att gå dit. Det slutade med att alla tre omvände sig till Gud den kvällen. Esther var då 14 år gammal.

Denna omvändelse varade livet ut och alla tre blev äkta troskvinnor.

«Det där med utväljelse kan vi tacka Gud för dag och natt alltså! Vi kan tacka och lovprisa Gud för att han sänder oss förhållanden som gör att vi dras in i det himmelska.» (Esther Smith, 2006)

Esther och Helge

Esther och Helge följde noga med församlingslivet och hade en ovalnlig förmåga att bedömma och se utmaningar. Förmågan att iakttaga användes inte för att kritisera utan för att hjälpa.

Esther gifte sig år 1942 med Helge Smith, yngste sonen till Johan O. Smith, församlingens grundare. De hade ett väldigt gästfritt hem i Grefsen, Oslo. Hemmet präglades av levande och äkta kristendom. Esther var väldigt omtänksam och tyckte om att göra det gott och trevligt för vännerna. Hon var en kvinna med ett gott och varmt hjärta. 

Hennes kärlek var som en sån varm vårvind som stryker dig på kinden och gör det så gott och trevligt för dig. Det var alltid så välsignat att vara i närheten av henne. Och det var ju det livet hon hade upplevt i Kristus som hade gett henne sådan tröst.

Esther och Helge följde noga med församlingslivet och hade en ovalnlig förmåga att bedömma och se utmaningar. Förmågan att iakttaga användes inte för att kritisera utan för att hjälpa.

Bönesvar

Esther hade många starka trosupplevelser med Gud. Många gånger befann hon sig i farliga situationer, även med sinnessjuka och oberäkneliga människor. Hon hade en speciell förmåga att sätta tankarna på plats så att till och med starkt psykiskt ostabila människor lugnade ner sig. En gång såg hon en man som gick lös på en annan. Esther ropade: «Stopp!» Så gick hon dit och löste problemet så att de lunkade iväg efteråt. En annan gång såg det också ganska hopplöst ut. Familjen Smith hade lite pengar till övers då deras granne plötsligt bestämde sig för att bygga ett staket mellan dem med delade utgifter förstås. Helge och Esther fick en saftig räkning som skulle betalas inom ett par dagar.

Detta var en svår situation för familjen som inte hade pengar till sådana utgifter. De sökte efter en lösning på situationen utan resultat. Den sista natten kunde varken Esther eller Helge sova och de bad genom hela natten. Nästa morgon knackade det på dörren. Utanför dörren stod en man med ett kuvert i handen.
– Min chef sa att jag snarast måste avbryta vår affärsresa för att leverera detta kuvert till er. Han sa att det var bråttom och att jag måste se till att få det gjort. 
Då de öppnade kuvertet innehöll det exakt samma belopp som räkningen låg på...

Mänskliga benägenheter

– Vi ska ju inte följa våra mänskliga benägenheter utan sträcka oss ut efter allt som Gud har att ge, så att innehållet av de gudomliga karaktärsdragen kommer fram ur vårt väsen.

Esther beskrev sig själv som en inte helt enkel människa. Hon kunde vara ganska skarp och stark ibland. Detta var hon helt övertygad om och beskrev det så här:

– Vi ska ju inte följa våra mänskliga benägenheter, utan sträcka oss ut efter allt det Gud har att ge, så att innehållet av de gudomliga karaktärsdragen kan komma fram ur vårt väsen.

På sin 90-års dag kom hon med en tankeväckande förmaning till ungdomen i förbindelse med att hon förklarade hur hon hade nått sin livsglädje och kraft:

– Jag rekommenderar er att fatta ett beslut om att det är Jesus som sitter på hjärtats tron. När man har förklarat Jesus som Herre i sitt hjärta, att han är chefen, då är det egentligen inte svårt att segra. Jag lovprisar Gud för ett sådant liv vi får lov att leva! !

Det som betydde alt

Esther Smith var genom alla år en äkta hjälp för många människor. Hon älskade inte bara sin egen familj utan även alla människor som hon kom i kontakt med fick känna hennes kärlek. Det var inte heller bara de närmaste som kontaktade henne när de behövde råd. Hon fick många telefonsamtal från hela Norge och många andra länder. Hon var väldigt intresserad i varje individ och alla som kände henne kände att de betydde något speciellt för henne.

«Hennes uppgift var att leda människor till Gud»

Hun bad många böner, inte bara för människor som hade bett om hennes hjälp utan även för församlingens verksamhet. Hon förmanade även andra att göra detsamma. Ansvaret som hon tog på sig i bön har varit med och burit församlingen och gjort henne till en av församlingens bärande pelare. 

Fortfarande fram till denna dag påverkar Esther Smiths liv starkt tusentals människor med sin godhet. Hennes liv var Kristus till sista andetag. Hon levde väldigt medveten om sin uppgift; att leda männikskor till Gud.
Genom hennes levande exempel blev hon själv en dragande kraft till Kristus och det goda!

– För mig har förståelsen om att förenas med Jesus Kristus i hans död och att vara förankrad i tron på Gud och hans ord betytt allt i livets olika faser och situationer, vittnade Esther Smith. Jag kan frimodigt vittna till Guds ära, att jag har haft ett rikt och välsignat liv.

En bok om Esther Smiths liv

Det arbetas för fullt med en bok om Esther Smiths liv som kommer att ges ut av Skjulte Skatters Forlag under loppet av 2012. Brunstad.org åtekommer med mer information om detta.