– Jag älskar det dagliga korset

Skriven av: Milenko van der Staal | Publicerad: den 29 juli 2011

Bernt Stadven

Bernt Stadven föddes i Åfjord, Sør-Trøndelag 6 juli 1931

 Gift med Liv Sandvik, tillsammans har de åtta barn

Var byggnadschef i Ski kommun i Akershus i ca. 40 år

Föreståndare i Oslo/Follo församling sedan 1992

Ända sedan han som 18-åring bestämde sig för att leva efter Guds vilja, har 80-årige Bernt Stadven alltid trott på att man kan bli fullkomlig genom att vandra i Jesu fotspår.

Denna sommar fick flera tusen vänner från hela världen uppleva den trofaste mannens 80-års dag som firades på Brunstad konferenscenter. I fönstret ovan kan du se och höra utdrag från vad födelsedagsbarnet och flera närvarande hade på hjärtat.

Som ung var Bernt Stadven starkt präglad av den missionsmijö som hans föräldrar tillhörde. Redan i ung ålder kände han Guds påverkan i honom och då han konfirmerade sig bestämde han sig för att leva ett gudfruktigt liv.

Fick den helige Ande genom lydighetshandling

Då han var 18 år bröt det ut väckelse i byggden och Stadven ville gärna bli döpt med den helige Ande. I en hel månad bad han om det utan att något hände. En dag när han befann sig på ett bönemöte kände han att han skulle be högt. Egentligen var han inte så frimodigt, men bestämde sig för att lyda ingivelsen och bad en bön som han själv beskriver som torr. Plötsligt kände han något som liknade en stark elektisk kraft strömma genom kroppen. I Apostlarnas gärningar 5:32 står det att Gud ger sin Ande till dem som lyder honom och det fick Stadven bokstavligt talat känna den dagen.
– En sådan liten lydighetshandling som att be högt var tillräckligt för att utlösa den helige Andes kraft, och den kraften har aldrig övergivitt mig sedan den dagen!, berättar Stadven!

Trodde på det som stod skrivet

Stadven fick ett levande intresse för Guds ord och började ivrigt att läsa i Bibeln. Det var särskilt tre saker som han lade märke till: att mycket handlade om personlig seger över synden, att vi ska vara fullkomliga så som vår himmelska Fader är fullkomlig och att vi är kallade till att vandra i Jesu fotspår. Detta är ganska häpnadsväckande och har många konsekvenser för en människas liv om det följs bokstavligen.

– Jag har aldrig varit en tvivlare, konstaterar Stadven. Jag har alltid trott, så länge som jag kan minnas.
Detta innebar att han valde att tro på Guds ord och började prata om sin tro med folk. Reaktionerna var inte positiva. Han blev tillrättavisad med ord som att han var ung och att det faktiskt existerade något som heter högmod!

En kvinna, som hade missionerat i många år, hörde Stadven prata om personlig seger. «Ja, det trodde jag också på när jag var ung och entusiastisk, men livets erfarenheter har visat mig att det inte är möjligt», sa hon, och hänvisade till «Golgataverket», där Jesus har «segrat för oss». Ingen direkt uppmuntran för en ivrig ungdom, men Stadven föredrog att tro på det som han hade läst i Guds ord.

I praktiken tyckte Stadven däremot att det var svårt att komma till full seger, särskilt när det handlade om att undvika tankar som han kände inte stämde överens med Guds ord. Han upplevde också att han kunde säga och göra saker som han senare insåg inte var Guds vilja. «Vi syndar dagligen i tankar, ord och handling», hörde han ofta i kyrkan. Skulle det vara så? Fanns det ingen som levde ett sådant segrande liv som Bibeln beskrev?

Fick kontakt med likasinnade

Stadven utförde sin värnplikt i Marinen, och på rekryteringsskolan i Stavanger mötte han en ung man som bjöd in honom till ett kristet möte. Det visade sig vara hos ”vännerna” i Brunstad Christian Church (på den tiden utan officiellt namn), och på sitt allra första möte i församlingen fick Stadven äntligen höra evangelium om seger över synd. Det förklarades  tydligt att frestelse inte är synd, utan en möjlighet att ta upp kampen mot ondskan. Plötsligt insåg Stadven att tankarna som höll honom nere var frestelser och genom att stå emot dem levde han ju ett segrande liv! Förhållningssättet mot Jesus blev helt nytt. Istället för att ha Jesus som skuldoffer, blev han en förebild som kunde efterföljas till seger över synden, precis som Stadven hade läst!

I församlingen fann Stadven sitt andliga hem. Här hörde han inte bara evangelium om seger över synd och om att följa i Jesu fotspår. Här upplevde han även människor som praktiserade detta. Resultatet blev en helt unik gemenskap.

Kristendom innebär personlig förvandling

Stadven började genast att vittna och tala om detta liv. Han talade även mot en kraftlös och passiv kristendom som använder Jesus som skuldoffer istället för en förebild att följa efter. Det blir en kristendom utan kamp mot synden i ens eget liv. Detta leder till att man försöker att dela Gud med världen och ens begär. Men ingen kan tjäna två herrar står det i Bibeln och Stadven förstod att kristendom innebär ett liv helt överlämnat i Guds händer – i tankar, ord och handling. Kristendom är en kamp mot synden i vår mänskliga natur och i och med det en förvandling till Jesu avbild (Gal 2:20).

Livspartner med samma tro och entusiasm

Bernt Stadven fann sin stora kärlek i Liv Sandvik från Horten. Liv var Johan Oscar Smiths ( församlingens grundare) barnbarn och hade vuxit upp i ett hem där Guds ord var centralt. De delade samma tro och entusiasm och var som gjorda för varandra.     

– Vi var väldigt förälskade när vi förlovade oss, men det har bara ökat med åren. Det kan jag lova er! Detta konstaterar Stadven efter mer än 50 års äktenskap. Äktenskapet beskriver han som «en dans på rosor». Inte för att allt har gått utan prövningar och utmaningar, utan på grund av deras kärlek till varandra och deras orubbliga tro på Gud.

Kort efter bröllopet flyttade paret till Kråkstad utanför Oslo. I Oslo bodde Sigurd Bratlie, en av församlingens centrala evangelister och apostlar. Bratlie spelade en viktig roll i Stadvens liv. Hans förkunnelse var extra tydlig och klar, vilket var till stor hjälp. De två fick en förtroendefull relation till varandra som varade hela livet.

Blev missionär iallafall

I början av 50-talet fanns det bara församlingar från  Brunstad Christian Church i Skandinavien. Under de följande tio åren upplevde församlingen en enorm växt, först i Europa och därefter på alla kontinenter. Stadven hade vuxit upp i en missionspräglad miljö och eftersom han var ung kände han att han skulle resa till Afrika som missionär.  Så blev det inte, men genom sitt liv har Stadven trots detta varit en Kristi medarbetare i allra högsta grad och har besökt tiotals länder i alla världsdelar för att förkunna evangelium. Han hade sitt vanliga jobb som byggningschef i Ski kommun där han jobbade mycket övertid och sparade ihop semester för att få ihop lite extra dagar till resorna.

Stadven har alltid tyckt om människorna och varit intresserad av deras frälsning. Jesus talar om att ta upp sitt dagliga kors, vilket innebär att ta upp kampen och döda synden som bor i ens egen natur. Stadven visste att detta var budskapet som kunde föra människor bort från synden till gudomlig natur, eftersom det var det livet han själv levde.

Extra entusiastisk för uppenbarelsens Ande

Han befinner sig verkligen i sitt ess när han är tillsammans med människor och förkunnar eller samtalar om Guds ord. Genom alla dessa år har det varit otaliga sammankomster både i privata hem, på möten i församlingen och på stora internationella konferenser där alla har fått uppleva uppenbarelsens Ande pch där Ordet har blivit levande och klart för de enskilda. – Uppenbarelsens Ande är beroende av rena människor och mottaglighet för att kunna verka, säger Stadven. Det är när folk är intresserade av att lyssna som den kan öppna skrifterna för oss.

Stadven har levt och praktiserat det han har förkunnat i alla år, vilket har resulterat i att han har fått stor respekt och förtroende i församlingen. Hans tal är klart och tydligt och fast förankrat i Bibeln, Guds ord. Han har en speciell kontakt med ungdomarna och har ofta vardagsrummet fullt av ungdomar. På konferenser runt om i världen samlas ofta ungdomarna runt Stadven utanför de officiella samlingarna och lyssnar koncentrerat medan han håller bibeltimme för dem.

Trofast genom olika tider

Brunstad Christian Church har även gått igenom svåra tider då flera medlemmar ville något annat och skapade oro och missförtroende mot dem som hade ansvar. Genom att hålla sig till Guds ord och långt ifrån förtal och kritik, fortsatte Stadven att bygga församlingen med samma lära och i samma anda som fanns från början. Då församlingsledaren Sigurd Bratlie blev svag i slutet av sitt liv var det naturligt för Stadven att ta över som föreståndare i Oslo/Follo församling. Han leder även konferenserna på Brunstad, huvudcentret för församlingens verksamhet.
Det är extra styrkande och förtroendeväckande att se gemenskapen och förtroendet som Stadven och Kåre J. Smith har för varandra och även för andra bröder och systrar som bär ansvar. Församlingen fortsätter efter bibelskt mönster där Gud sätter in alla allteftersom deras trofasthet och förtroendet för dem växer: «Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp...» Ef. 4:11-12.

Personlig erfarenhet av seger över synd

När Stadven nu ser tillbaka på livet berättar han att han kommer att tänka på missionären som sade att livets erfarenheter hade visat att  «personlig seger över synd inte var möjligt». Den gången föredrog han att tro på Guds ord och leddes till församlingen där han fick höra evangelium om att följa i Jesu fotspår, han som inte gjorde synd. Själv har han kommit till en helt annan slutsats än missionären den gången: Livets erfarenheter visar att genom lydighet och trofasthet ger Gud all kraft till att leva ett segrande liv i tankar, ord och handling!

Vittnar om det dagliga korset

– Jag älskar det dagliga korset och det har jag gjort ända sedan jag fick höra detta evangelium som ganska ung! Stadven står på Brunstads podium under påskkonferensen 2011 och talar inför en sal med 7000 människor och inför flera tusen som följer med på direktsändning via församlingens egna TV-kanal. Det är helt tyst i salen. När denne man talar om korset är det värt att lyssna – för det livet har han själv levt, vilket ger orden innehåll. Ordet om korset – skarpa ord mot synd och orenhet, men även ord med tröst och hopp för alla som vill tjäna Gud och bli fri från sin egen synd oavsett om de precis har börjat vandra på den vägen eller om de har kommit lite längre. Det är ord talade av en herde, profet och lärare. Det är hans liv.

Hør Bernt Stadvens eget personlige vitnesbyrd.