KÄNDE SIG ODUGLIG. Innan han upplevde Den Helige Andes dop kände Sverre Riksfjord sig oduglig som missionär.
KÄNDE SIG ODUGLIG. Innan han upplevde Den Helige Andes dop kände Sverre Riksfjord sig oduglig som missionär.

Andens dop – en personlig erfarenhet

Skriven av: I. M. Larsen | Publicerad: den 19 juli 2012

”Andens dop är en handling eller en upplevelse som man inte glömmer”, berättar Sverre Riksfjord, varm i blicken. Han fick en helt speciell upplevelse när han döptes med Den Helige Ande.

Det är en stekande, varm dag i maj, när jag sätter mig i bilen och kör till Tønsberg i Norge för att intervjua Sverre Riksfjord. Jag har avtalat att möta honom klockan ett, och där sitter han så klar och väntar. När han upptäcker mig får jag ett hjärtligt leende.

Sverre Riksfjord är en man som betyder mycket för många människor. Det är svårt att sätta fingret på vad det är som gör den här mannen så speciell, han är ju egentligen helt vanlig, utan hög utbildning eller en anställning som gör honom speciellt anmärkningsvärd på mänskligt sätt. Ändå har Sverre under åren som gått rest som evangelist till många platser runt omkring i hela världen, och många har fått känna hans egenartade förmåga att vara till uppriktig hjälp. Det är nog det livet han har levt som ger orden en sådan andlig auktoritet.

Det tema jag gärna vill veta mer om är ”Andens dop”, och speciellt hans egen upplevelse av detta.
”Ja, Andens dop är en handling eller en upplevelse som man inte glömmer”, berättar Sverre Riksfjord, varm i blicken.

Den Helige Andes dop är däremot en avgörande hjälp i tjänsten för andra människor

Innan han börjar berätta, tillfogar han att begreppet ”Den Helige Andes dop” lätt kan förväxlas med att motta Den Helige Ande. Han förklarar att det är helt nödvändigt att bli fylld med den Helige Ande för att få kraft till att segra i sitt eget liv. Den Helige Andes dop är däremot en avgörande hjälp i tjänsten för andra människor. Sverre fick själv som 29-åring en stark upplevelse när han blev döpt med Den Helige Ande till tjänstgöringen. ”Den upplevelsen glömmer jag aldrig”, berättar han.

”Men jag upplevde även, helt i början av mitt kristna liv, att bli född på nytt och bli fylld med Den Helig Ande”, lägger han till. Han berättar om när han som 18-åring flyttade från hemstaden Ålesund till Oslo. Genom förkunnelsen i församlingen föddes Sverre på nytt.

”Det var helt speciellt. Jag kunde sitta långt ut på natten och läsa i Bibeln. Guds Ande gör skrifterna levande. Sverre berättar om hur trons ande kom in i hans hjärta, och gjorde honom till en helt ny person. ”Misstro och tvivel jagades bort, och jag blev istället frimodig, stark och glad”.

 

 

 

 

Under de kommande åren var Sverre mycket tillsammans med Kåre J. Smith i Sverige och Gunnar Gangsø i Finland, och de reste runt och missionerade i dessa länder. Det var vänner som, även de, hade fått Den Helige Ande som motor i sitt liv, och som var gripna av Jesus. Därför var det en stor hjälp för Sverre att få vara tillsammans med dessa unga evangelister.

”Jag hörde inte hemma på missionsmarken”

När Sverre var i 29-årsåldern upplevde han ett stort bakslag i sitt kristna liv. Han önskade så gärna att vara till hjälp och välsignelse för människorna som de hade fått kontakt med i Finland, men han erfor att han varken hade tro eller kraft att vara till någon större hjälp för dem.

”Jag kommer ihåg hur misstro och tvivel övermannade mig i flera månader”

”Det gav mig en väldigt stor nöd”, säger han allvarligt. Det är tydligt att han minns den tiden tindrande klart. ”Jag kommer ihåg hur misstro och tvivel övermannade mig i flera månader. Jag kände mig helt inkompetent att vara till välsignelse”, fortsätter han. ”Jag berättade inte det för någon, men bar det inne i mig själv. Jag tänkte att jag lika gärna kunde resa tillbaka hem till Norge. Jag hörde inte hemma på missionsmarken.”

En ovanlig tur till fjället

Samma sommar fick emellertid Sverre en upplevelse som han aldrig glömmer. Innan sommarkonferensen på Brunstad hyrde Sverre och Gunnar, tillsammans med en flock nyfrälsta finskar, en stuga i Hallingdal i Norge. 
”Syftet med turen var helt enkelt att ha ett ordentligt bönemöte och att styrka varandra i tron”, berättar Sverre.

När de åkte iväg på turen, var Sverre väldigt nedstämd.
”Jag visste inte ens vad jag skulle be om”, säger han.

Men just då, när Sverre kände sig helt nedbruten, kom tron på att det ändå var möjligt genom Den Helige Andes kraft.
”Då upplevde jag att jag blev döpt med Den Helige Ande till tjänstgöringen. Jag kände tydligt att: ”Nu kan du genomföra det du känner att Gud verkar i dig”. Jag fick uppleva att all misstro och tvivel togs bort och blev ersatt med en full tro på att jag kunde vara till välsignelse.” Sverre lyser upp när han tänker på de goda minnena.

”Och det är klart att när man har kämpat emot misstro och tvivel en tid, och det tas bort från en, så blir man som drömmande, som det står i Psaltaren. Då fylls vår mun med skratt och vår tunga med jubel (Ps 126:1-2). Det är en väldig härlighet, så det glömmer jag aldrig. Det var en stark upplevelse”, fortsätter han. Det är tydligt att Sverre kommer ihåg varenda detalj av upplevelsen från turen till Hallingdal.

”Och det är klart att när man har kämpat emot misstro och tvivel en tid, och det tas bort från en, så blir man som drömmande, som det står i Psaltaren. Då fylls vår mun med skratt och vår tunga med jubel” (Ps 126:1-2).

 

Från och med den dagen var Sverre en helt ny man, full av kraft och tro.
”Den Helige Ande gjorde det lätt att tro. Jag märkte att om jag mötte människor som var fulla av misstro, så hade Anden som var i mig makt att bekämpa dessa misstrons andar. Jag hade själv upplevt att bli frigjord från misstro och tvivel, och hade fått känna hur den anden härjar med en människa”, berättar han engagerat.
”Men den där anden har ingenting att komma med när den möter Den Helige Ande. Jag märkte att jag helt enkelt hade kraft att hjälpa dem att få tro."

Och det är just det som har varit en huvudsak i Sverre Riksfjords tjänst under åren: att styrka människorna i tron.

”Gud frågar inte om du kan, men om du vill”

Sverre Riksfjord berättar att det inte finns några som har bättre förutsättningar än andra att komma in i det här livet.

”Gud frågar inte om du kan, men om du vill”, säger han. "Och som Jesus säger i Matteus 7:1: ”Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.”

”Vidare säger han att den som ber ska få osv. Så det är upp till oss att be om att få Den Helige Ande. Vår Far i himlen står nämligen fullt redo att ge oss den. ”Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd?” ” (vers 9).

”Och när du har fått Den Helige Ande kommer du uppleva att du först och främst får riklig kraft att leva ett liv med Gud i seger över all medveten synd, och sedan att du får nåd och smörjelse i den tjänst som Gud har tänkt för dig”, avslutar Sverre.

Det är en upplevelse att se och höra på den 67 år gamle mannen. Man skulle tro att den kraft som han fick över sig i ungdomen skulle avtagit med åldern, men faktum är att det är helt motsatt. Den kraft som driver Sverre är verksam och stark, och hjälper fortfarande många människor att få tron. Det är utan tvekan sina egna personliga erfarenheter han pratar om.

Pratstunden är över, och vi skiljs åt med en hjärtlig handskakning. Han vet nog inte vilket outplånligt intryck intervjun har gjort på ”journalisten”.