Hur får vi Den Helige Ande?

Hur får vi Den Helige Ande?

Skriven av: Arild Tombre | Publicerad: den 11 februari 2013

Hur får vi Den Helige Ande? Ja, det är en fråga som borde vara av högsta prioritet för alla som vill leva ett lycligt liv som är rent, segrande och välbehagligt för Gud.

Aposteln Paulus frågar Galaterna i förbindelse med att få Den Helige Ande: Var det genom att fullgöra lagen som ni fick Anden eller genom att tro på vad ni fick höra? (Gal 3:2). Han förstod ju att de skulle svara att de hade fått Den Helige Ande ”genom att tro på vad de fick höra”.

Få Den Helige Ande genom att ”dricka” trons Ord

Lev i Anden, tro på Anden, be i Anden, kämpa mot köttet i Anden och var i allt lydiga mot Anden. Ja, då har du Anden.

Ordet och Anden kan inte åtskiljas. Det påminner om det Paulus skriver om i Rom 10, nämligen att Kristus är nära oss när Ordet är nära oss, i vår mun och i vårt hjärta. Och även när han skriver att Guds ord är en kraft som räddar var och en som tror.

Aposteln säger även: Alla har vi fått en och samma Ande att dricka (1 Kor 12:13). Dricka! Det var ju ett enkelt och lättförståeligt sätt att säga det på: dricka. Ja, det är precis det vi gör när vi för höra tron förkunnas. Men då måste vi även medvetet ”dricka”.

Låt oss ta ett exempel på när man får Den Helige Ande genom att ”dricka” trons Ord. Två unga vänner sitter på ett möte där tron förkunnas i sanning. Den ena sitter och tänker på vad han eller hon ska hitta på efter mötet medan den andra sitter med öronen spetsade, både de naturliga och hjärtats öron. Det är ju helt tydligt och klart att den första inte dricker den Ande som trons Ord bär i sig. Den andra däremot fängslas av det han eller hon hör och fyller sig med trons Ande, med Guds Helige Ande.

Få Den Helige Ande genom trons lydnad

Många förväntar sig nästan att få en känsloupplevelse när de tänkar på det att fyllas med Anden. Men Gud ger Den Helige Ande till den som lyder honom, säger Bibeln (Apg 5:32). Det handlar alltså först och främst om lydnad, trons lydnad. I ett brev till en som hade svårt att förstå detta, skriver Johan Oscar Smith (grundaren av Brunstad Christian Church, red. anm.): ”Lev i Anden, tro på Anden, be i Anden, kämpa mot köttet i Anden och var i allt lydig mot Anden. Ja, då har du Anden.” Det var en tydlig och klar förklaring på hur man får Den Helige Ande! Lev, tro, be, kämpa och var lydig. Och låt oss dricka Anden och fylla oss med den när tron förkunnas.