Hur kan jag höra den helige Andes röst?

Hur kan jag höra den helige Andes röst?

Skriven av: Thorleif Holm Andersen | Plats: Bergen | Publicerad: den 11 februari 2011

Den helige Ande talar om det som hör till himlens rike.

Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna! Upp. 3,22.
När Johannes skriver detta är det underförstått att inte alla har ett öra som kan höra Andens tal. Den helige Ande talar om det som hör till himlens rike. Den talar till oss i livets olika situationer hur vi ska ta det för att bevaras i kärleken och godheten för att på så sätt få evigt liv.

Lärljungar hör den helige Andes röst

Det är de som har blivit en Jesu lärljunge som kan höra denna röst. Min djupaste längtan måste vara att följa efter vår mästare Jesus Kristus och lära av honom. När Gud ser att det är sant i mitt hjärta, öppnar han mitt öra så att jag kan höra.

Jesaja skriver om att höra som lärljungar och att Herren har öppnat hans öra. (Jes.50,3-5)
Och för att bli lärljunge säger Jesus i Luk.14,33: På samma sätt kan ingen vara min lärljunge, om han inte avstår från allt han äger.

Endast Gud kan öppna denna ”himmelska kanal”. Han ser på hjärtat om det är rent och om jag har ett sinne som söker efter det som hör till det himmelska. Om det är något som jag ”äger”, kanske några tankar eller åsikter som jag inte vill avstå från, så kommer dessa att stå i vägen för att kunna höra den helige Andes röst
.

Uppövade sinnen för den helige Andes röst

Gud har öppnat mitt öra så att han talar till mig genom sin Ande, måste jag vara lyhörd så att inte den rösten blandas med andra röster. På så sätt får jag uppövade sinnen till att förstå vad som är hans vilja. (Rom.12,2.) Detta lär man under hela livet och allteftersom jag får nåd till att höra och följa den helige Andes röst, visar Gud mig mer och mer av allt som hör till himlens rike. Ja, inte bara det utan jag får himlens rike in i mig.