Den sista tiden

Vi tror att tiden för Jesu återkomst är nära och att vi befinner oss i slutet av “den sista tiden”. Genom den heliga Ande och Bibeln kan vi se många tecken som bekräftar att så är fallet.

Här har vi sammanfattat referenser från hela Bibeln för att ge en tydligare översikt av händelserna som kommer att inträffa i den sista tiden.