Håll äktenskapet i ära

Håll äktenskapet i ära

Skriven av: Arild Tombre | Plats: Villers-lès-Moivrons, Frankrike | Publicerad: den 12 mars 2009

Äktenskapet skall hållas i ära bland alla, heter det i Hebr 13:4. Detta är vi glada att kunna ropa ut idag, då ogudaktiga och laglösa krafter håller på att förstöra dessa stamceller som äktenskapet och familjen är i samhället.

Ja, det är vår plikt att förkunna detta och vara trovärdiga vittnen för äktenskap och familjeliv efter Guds vilja.

Och ni skall bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Apg 1:8. Det här är en äkta Jesu lärjunges uppgift även idag. Och då bör vi säga som profeten Jesaja sa: Här är jag, sänd mig! Men då måste vi förstå att de först och främst skulle vara vittnen i Jerusalem. Där skulle de börja. Det kan vara frestande att göra något för Gud vid jordens yttersta gräns. Men vad kan du att göra vid jordens yttersta gräns om du inte kan vara ett vittne i ditt eget hem? Där ska vi vara vittnen om Guds godhet, om vägen i Jesu fotspår, om evangeliet som är Guds kraft till frälsning, ja en ständigt djupare frälsning.

Vilket vittnesbörd i dagens mörker! Föräldrar som av egen erfarenhet kan vittna om en djup och äkta kärlek för varandra. Och barn som växer upp till att bli vittnen om ett lyckligt liv i Gud. «Här är jag, sänd mig!» Ja, först och främst till vårt hem, vårt personliga Jerusalem. Om du är trofast där, så kommer Gud nog att kunna använda dig både i «Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns», om det skulle vara hans önskan med dig.

Den som är Herrens vittne i sitt hem och sin familj, är ett vittne om något vackert. T ex: Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt. Matt 19:6. Så talar Jesus om äktenskapet och säger samtidigt att man och hustru är ett. Detta är verkligen vackert. Du som är ung idag, kämpa för det vackra i livet! Om det är Guds vilja att du ska gifta dig, håll då ditt kommande äktenskap i ära. Genom att bevara ditt liv rent!