Att be om förlåtelse

Att be om förlåtelse

Skriven av: Elisabeth Matulke | Plats: Tyskland | Publicerad: den 12 december 2008

Ett dåligt samvete gör livet tungt. Synden är en nedtryckande börda och den tar bort livsglädjen. Men man kan bli fri från ett dåligt samvete!

Om man vill få förlåtelse för sina synder, måste man först av allt inse sina felsteg och ångra dem. Om man är trött på synden och ber Gud om förlåtelse för sina synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (1 Joh 1:9)

Ibland är ens felsteg sådana att man måste bekänna dem för människor. Det här är en väldigt viktig sak. För när man har förolämpat människor eller vållat dem skada, måste man reda upp saken med dem och inte «endast» med Gud – man måste också be människor om förlåtelse.

Förlåt varandra

Dessutom är det viktigt att man också förlåter varandra. Det kan hända att man har blivit förolämpad eller sårad av något som någon har sagt eller gjort. Om man inte kan förlåta det av hela sitt hjärta, utestänger man sig själv från himlen. Det betyder att ens egna fel och synder inte heller blir förlåtna! (Matt 6:14-15) Att få förlåtelse är alltså beroende av vissa villkor, som man själv kan välja om man vill uppfylla eller inte.

En god Gud

Men vi har att göra med en nådig och barmhärtig Gud, en som gärna kastar våra synder i havets djup och som aldrig mera minns dem. Gud förlåter alla våra synder och botar alla våra sjukdomar. (Ps 103:3) Han älskar oss och gör bara gott mot oss!