Hur kan jag ta del av helgelsen?

Hur kan jag ta del av helgelsen?

Skriven av: Tom Harris | Plats: Sydney, Australia | Publicerad: den 6 april 2011

Vi läser i Bibeln att ingen kan se Herren utan helgelse. Om vi är ärliga, måste vi erkänna att vår natur är långt ifrån helig. Så hur sker denna förvandling?

«Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv.» Rom 6:22.

Helgelse är en frukt

Helgelse är en frukt. För att det ska kunna ske, måste vi först befrias från synden så att vi kan bli Guds tjänare. Paulus säger i Rom. 7:25, att han med sitt sinne tjänade Guds lag, men med köttet tjänade han syndens lag. Paulus tjänade inte syndens lag med sitt sinne – han gav inte efter för frestelserna, utan segrade med Andens kraft. Livets andes lag, hade genom Jesus Kristus befriat honom från syndens och dödens lag. Rom. 8, 2. Syndens och dödens lag är bara verksam när jag med mitt sinne tjänar syndens lag. 

Syndens lag i mina lemmar

Syndens och dödens lag är bara verksam när jag med mitt sinne tjänar syndens lag.

Ändå tjänade han syndens lag med sitt kött. Hur är det möjligt? Vi kan använda oss av ett enkelt exempel för att hjälpa oss att förstå detta. Föreställ dig en man som ska lära sig spela piano. Med sitt sinne följer han noterna och han spelar dem efter bästa förmåga, men ändå gör han fel.

Det är detta Paulus menar när han säger «"ill min inre människa glädjer jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar." Rom. 7:22-23.

Vi får inte förväxla lagen i våra lemmar, med syndens och dödens lag – den förstnämnda är verksam när jag med mitt kött (inte mitt sinne) tjänar syndens lag, medan den sistnämnda är verksam när jag med mitt sinne tjänar syndens lag.

Helgelse är utveckling

Tillbaka till exemplet: några av felen märker mannen vid pianot direkt efter att han gjort dem, men han hade inte gjort dem med sitt sinne – det var den andra lagen i lemmarna som gjorde sig gällande. Andra fel ser han inte själv, utan läraren (Den Helige Ande) måste upplysa honom om dem och peka ut dem för honom.

"Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva." Rom. 8:13.

Så är det för alla som tjänar Guds lag med sitt sinne; ständigt ser de att deras handlingar och gärningar påverkats av syndens lag i sina lemmar. När de upptäcker detta, så håller de med Anden i dens dom och hatar synden och dödar den genom Anden. "Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva." Rom. 8:3.

Kroppens gärningar är gärningar som gjorts på grund av syndens lag i mina lemmar. Det var inte min vilja att göra dem, på samma sätt som mannen vid pianot inte medvetet gjorde fel. Jag helgas när jag upptäcker dessa gärningar och dödar dem.

Jag måste vara intresserad av att helgas

Hur långt man når i sitt pianospelande beror på talang och vilket intresse man har. Men helgelse har inget med talang att göra, det beror bara på hur intresserad man är. Eftersom Paulus hade så stort intresse, kom han långt på helgelsens väg. Han var hänförd av Jesu liv, "…jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus." Fil. 3:13-14.

En annan lag i våra lemmar

En person som gör en god gärning lite nu och då, kan vara väldigt självbelåten och inte upptäcka något av den andra lagen i lemmarna. Paulus däremot, fann alltid den andra lagen i lemmarna och fann alltså lagen om att det onda fanns i honom, han som ville göra det goda. Rom. 7:21. Om vi verkligen tjänar Gud och glädjer oss i hans lag, då finner även vi denna lag. Det viktiga är att vi helhjärtat tjänar Gud, inte som ögontjänare som bara vill ställa in sig hos människor. Ef. 6:6.

Men vi behöver inte tappa modet när vi ser att det onda finns hos oss och vi känner att Anden uppfostrar oss, för det är ju just det som gör det möjligt att helgas än mer.

Det är när vi med ett uppriktigt hjärta gör Guds vilja, som vi finner den andra lagen i våra lemmar – de som tjänar för att ställa in sig hos människor, finner den aldrig; deras öra är inte inställt på att höra Andens röst och kan därför inte ta emot Andens undervisning och uppfostran. Men vi behöver inte tappa modet när vi ser att det onda finns hos oss och vi känner att Anden uppfostrar oss, för det är ju just det som gör det möjligt att helgas än mer.

Ju mer vi blir helgade, desto mer välsignat blir livet, både för oss själva och för dem vi umgås med. (Hebr 12:10-11).