Frälsning: evigt liv börjar som ett litet frö som måste växa och öka.
Frälsning: evigt liv börjar som ett litet frö som måste växa och öka.

Vad är frälsning?

Skriven av: Tom Harris | Publicerad: den 17 mars 2011

Det eviga livet, frälsningen, är en gåva, men det är upp till oss att gripa tag i det.

”Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre." Rom 6:23.

Frälsning: från döden till livet

Frälsning är att få del i evigt liv, och vi ser i denna vers att det är en gåva från Gud. Men denna gåva är oss given i Kristus Jesus, vår Herre. Vi kan läsa i början av samma kapitel att så många av oss blev döpta i Kristus Jesus till hans död. Vilken död var det? ”Ty hans död var en död från synden en gång för alla…” Vers 10. Paulus skriver även i 2. Kor 4:10, ”Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp.”

Början av ett evigt liv är som ett litet senapsfrö, men det är inte meningen att det ska förbli ett litet frö.

Jesu liv är det eviga livet. När vi föds på nytt, föds det eviga livet i oss och vår dagliga frälsning tar sin början. I början är det som ett litet senapsfrö, men det är inte meningen att det ska förbli ett litet frö. Det måste växa och öka. Detta nya eviga liv kan endast växa så mycket som vårt gamla syndiga liv dödas för Jesus skull. ”Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp.” Vers 11.

Daglig frälsning genom att ta vårt kors

”Sedan sade han till alla: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.” Luk 9:23-24.

När vi kontinuerligt och trofast flyr bort från våra lustar, får de inte näring

Här ser vi vår frälsning—att förneka oss själva och ta upp vårt kors varje dag, så att vi upphör med vårt gamla köttsliga liv och får ett nytt och evigt liv. Vi kan inte få del i ett nytt liv utan att upphöra med vårt gamla liv. Det är här många går vilse. De vill ha evigt liv samtidigt som de vill behålla sitt gamla liv och leva ut sina lustar. Om man fortsätter på det sättet riskerar man att förlora frälsningen helt och hållet – det lilla fröet som föddes kan tillintetgöras. ”Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sitt liv eller själv går förlorad?” Vers 25.

”Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro,kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen.” 
1. Tim. 6:11-12.

Grip tag i frälsningen – det eviga livet!

Det eviga livet är en gåva, men det är upp till oss att gripa tag i det. Och vi kan bara gripa tag i det genom att fly bort från våra lustar och begär. Detta är en kamp i tro. Vem tror vi på? Jesus eller på våra lustar? När vi kontinuerligt och trofast flyr bort från våra lustar, får de inte näring och dör precis som allt liv utan näring.

Så låt oss kämpa denna kamp i tro så att vi förblir i Kristus och i hans död. Då är vi i stånd till att gripa tag i mer och mer av det eviga livet som är oss givet i Kristus Jesus.