Jesus förstår dina förhållanden

Jesus förstår dina förhållanden

Skriven av: Knut Olav Haukelidsæter | Plats: Horten, Norge | Publicerad: den 12 december 2008

Som vår överstepräst och föregångare har Jesus en unik förmåga att förstå hur vi människor har det i våra förhållanden.

När man som kristen har Bibeln som rättesnöre i livet, och läser: ”var alltid glada”, ”be för den som förföljer er” och ”älska din nästa som dig själv”, så kommer man fort till sina begränsningar.

Då är det gott att veta att du har en föregångare och överstepräst i Jesus, han som hade samma benägenheter som oss, men som aldrig, inte en enda gång, gav efter för dem. Han har medlidande med dig, och vill gärna hjälpa dig eftersom han, både på gott och ont, har förstahandserfarenhet av att vara människa. Han vet vad det innebär att bli frestad, men han vet också hur man kan segra! Han sänder därför nåd till hjälp i rätt ögonblick för den som går fram till nådens tron (Hebr 4:15-16).

Därför är det också möjligt för dig att alltid vara glad, be för den som förföljer dig och älska din nästa som dig själv – oavsett hur förhållandena är.

Därför är det också möjligt för dig att alltid vara glad, be för den som förföljer dig och älska din nästa som dig själv – oavsett hur förhållandena är.

Gud hör de bönerna, och sänder den nödvändiga kraften du behöver för att vara en äkta kristen, en som följer efter Jesus och segrar över synden!