Jesus – Människosonen

Jesus – Människosonen

Skriven av: Tony Jackson | Publicerad: den 28 december 2012

Jesus kallade sig själv för Människosonen i stället för Guds Son. Varför?

Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. (Rom 5:19)

Den första mannen var Adam. Han placerades i Edens trädgård för att sköta den. Han hade stor frihet till att äta vad som helst, men inte frukten från «trädet som ger kunskap om gott och ont». Adam var olydig mot detta bud. Resultatet var att synd kom in i honom och blev därigenom fört vidare till hela människosläktet. Gud gav människorna lagen för att hjälpa dem att erkänna sin synd och få förlåtelse. Men det fanns ingen hjälp till att sluta synda.

Den andra mannen var Jesus. Han blev också född med ett kött (en människonatur), vilket vi kan läsa i Rom 1:3: ... som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt... Det här betyder att han kunde frestas precis som vi i de dagliga förhållandena; och det är därför han kallar han sig själv för Människosonen i stället för Guds Son. I stället för att synda såsom alla människor hade gjort dittills, sökte Jesus hjälp av sin himmelske Far när han blev frestad. I Rom 8:3 läser vi: … det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden.

Jesus kände att det var något som skapade en inre oro i honom; han vände sig till sin Far, och Gud visade honom synden som ville komma fram från hans kropp. Om Jesus hade gett efter för den och syndat, då hade vägen till frälsning från synd varit förlorad för alltid. Vi kan däremot läsa i Heb 5:7-8 att Jesus bad till sin Far, han ropade högt under tårar, och han segrade eftersom han böjde sig under Guds vilja.

När Jesus korsfästes på Golgata, var hans segerrop: Det är fullbordat! Det fanns ingen synd kvar som skulle fördömas. Han hade fullständigt segrat över allt som hade kommit in i människosläktet genom syndafallet. Satan, denna världens härskare, var nu besegrad!

Jesu råd till den rike unge mannen var: Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger... Och kom sedan och följ mig. (Matt 19:21). Måtte vi ha det samma sinnelaget som Petrus i vers 27: Se, vi har lämnat allt och följt dig. Sådana människor har väldiga löften, både för livet här på jorden, och senare i all evighet.