Vår föregångare

Vår föregångare

Skriven av: Kjell Fossnes | Publicerad: den 30 december 2015

Har du tänkt på att Jesus, vår store frälsare och försonare, även är vår föregångare? Vågar vi tro det? Han är föregångare, vi är efterföljare?

Vi kan läsa om det i Hebreerbrevet 6:17-20. Författaren beskriver hur Jesus gick in i det allra heligaste som en föregångare för oss och fäste själens ankare tryggt och säkert därinne. Han förklarar detta med en bild från det Gamla Testamentet: I templet fanns det ett förhänge framför det allra heligaste och dit gick bara översteprästen in en gång om året för att offra. Allt detta var bara en skugga av det arbete som Jesus gjorde!

En ny och levande väg

I Hebreerbrevet 10:19-20 läser vi: "(...) gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött." För Jesus var det altså förhänget (förlåten), som blockerade vägen till det allra heligaste, det var hans kött eller hans mänskliga natur. Hans mål var att komma in dit till det allra heligaste, där han kunde finna en evig återlösning för mänskligheten.

Frestad i allt

Efter att i sin livstid ha blivit frestad i allt utan att någonsin synda, utbrister han på Golgatas kors: "Det är fullbordat!" Då hade han brutit sig igenom förhänget och öppnat en ny väg som gav även oss ën möjlighet att gå dit! Därför står det i Hebreerbrevet 10:19: "Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste." Eftersom Jesus har sänt oss den helige Ande, alltså samma Ande som gav honom den kraften som han behövde, så kan vi med frimodighet och tro följa honom på den här nya och levande vägen.

Hans väg – vår väg. Hans liv - vårt liv

Nu kan Jesu liv bli vårt liv! På samma sätt som han blev frestad, blir även vi frestade, men på samma sätt som han genom den evige Ande offrade sin egen vilja (Hebreerbrevet 9:14) kan också vi följa honom! Du frågar kanske: "Måste även min egen vilja offras?" Då frågar jag tillbaka: "Har den gett dig något som är bra? Var ärlig! Har den inte ofta väckt avund, orena tankar, lust till tom ära, misstänksamhet och kanske hat och stridigheter? Hur ser det ut där hoppets ankare har sitt fäste? Jo, där finns det frukter som kallas Andens frukter: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning (Galaterbrevet 5:22). Är inte Jesu väg väl värd att följa?"