Vår föregångare

Vår föregångare

Skriven av: Kjell Fossnes | Plats: Drammen, Norge | Publicerad: den 21 april 2014

Har du tänkt på att Jesus, vår stora frälsare och försonare, även är vår föregångare? Vågar vi tro det? Han som föregångare, vi som efterföljare?

Vi kan läsa om detta i Hebr 6:17-20. Brevskrivaren beskriver hur Jesus, som en föregångare för oss, gick in i det allra heligaste och fäste själets ankare tryggt och säkert därinne. Han använder en bild från Gamla Testamentet för att förklara detta. I templet fanns ett förhäng framför det allra heligaste, dit endast översteprästen gick en gång om året för att offra. Allt detta var bara en skugga av det arbete som Jesus gjorde!

En ny och levande väg

I Hebr 10:19-20 läser vi: gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. För Jesus var det altså förhänget [förlåten], som blockerade vägen till det allra heligaste, hans kött, eller hans mänskliga natur. Hans mål var att komma dit, in i det allra heligaste, där han skulle finna en evig återlösning för mänskligheten.

Frestad i allt

Efter att han i sin livstid bled frestad i allt, utan att han någonsin syndade, utbrister han på Golgatas kors: Det är fullbordat! Då hade han brutit igenom förhänget och då var den nya vägen öppnad med tillgång även för oss! Därför står det i Hebr 10:19: Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. Vi kan med frimodighet och tro följa Jesus på denna nya och levande väg, eftersom han har sänt oss den helige Ande, den samma Ande som gav honom den kraften som han behövde.

Hans väg – vår väg. Hans liv - vårt liv

Nu kan Jesu liv bli vårt liv! På samma sätt som han blev frestad blir vi också frestade, men på samma sätt som han offrade sin egen vilja genom den evige Ande (Hebr 9:14), kan också vi följa honom! Kanske du frågar då: Min egen vilja, måste den också offras? Då frågar jag dig: Vad bra har den gett dig? Var ärlig! Har det inte ofta väckt avund, orena tankar, lust till tom ära, misstänksamhet, kanske hat och stridigheter? Hur ser det ut där hoppets ankare har sitt fäste? Jo, där finns det frukter som kallas Andens frukter: Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Gal 5:22. Är inte Jesu väg väl värd att följa?