Gemenskap

Gemenskap

Publicerad: den 3 januari 2012

Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 1 Joh 1:7. I häftet «Gemenskap» beskriver Sigurd Bratlie hur kristenlivets utveckling och ökad gemenskap med likasinnade hör ihop. På ett enkelt och tydligt sätt förklarar han förutsättningen för att kunna ha gemenskap och hur viktigt det är att tjäna Gud i det fördolda.

Sigurd Bratlie föddes den 27 juli 1905 och redan som liten pojke deltog han på missionsmöten, där han kunde be och vittna om sin tro. Som vuxen reste han till världens alla hörn för att förkunna evangelium om seger över synd till gudfruktiga människor som letade efter sanningen. Bratlie hade ingen hög utbildning och var inte en typiskt intellektuell man, men genom sina uppmuntrande och uppbyggliga häften och böcker, styrkte och hjälpte han många människor. Häftet «Gemenskap» är ett av dessa exempel.

Växt genom gemenskap

Om vi inte vårdar gemenskapen överallt, så blir vi fattiga

Som kristna är vi kallade att bli delaktiga i Guds natur, hans liv, förklarar Bratlie i texten. Det är en utveckling, en växt, som ger gemenskap med likasinnade. Han förklarar hur avgörande det är för kristna, att söka gemenskap och inte bli upptagen med vardagens göromål. Om vi inte vårdar gemenskapen överallt, blir vi fattiga, skriver Bratlie.

Förutsättningen för att kunna ha gemenskap

Efter att man omvänt sig från att synda medvetet, sker kristenlivets utveckling i det fördolda, det människor omkring oss inte kan se. Liksom det står skrivet i 1 Joh 1:7, är denna utveckling förutsättningen för att kunna ha gemenskap.

Gemenskap som Kristi kropp

Bratlie förklarar varför man bäst kan beskriva gemenskap med ordet «kropp». Som kristna är det meningen att vi ska fungera som lemmar på Kristi kropp, och denna kropps uppgift är att utföra gärningen som Jesus hade när han var här nere på jorden.

Här kan du lasta ner och läsa den engelska versionen («Fellowship») av häftet «Gemenskap» av Sigurd Bratlie:

Här kan du lasta ner och läsa den norska originalversionen («Samfunn») av häftet «Gemenskap» av Sigurd Bratlie: