Jag är korsfäst med Kristus

Jag är korsfäst med Kristus

Publicerad: den 16 februari 2012

Denna bok, skriven av Elias Aslaksen, har sin utgångspunkt i Paulus ord i Galaterbrevet 2: «Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig... ». I boken förklarar Aslaksen hur man som läsare själv kan få detta vittnesbörd över sitt liv.

Aslaksen inleder själv boken så här:

En ting er det at han ble korsfestet, men noe ganske annet at vi blir korsfestet, likesom det er én ting at han gjorde Guds vilje, men noe helt annet at vi gjør den. Han ble ikke korsfestet for oss for at vi skulle slippe å bli korsfestet, men fordi vi skulle bli korsfestet med ham.

Aslaksen förklarar även i inledningen vilket syfte han har med boken: «at dette [att bli korsfäst med Kristus] måtte lykkes for flere. Måtte det lykkes for deg, kjære leser.» 

Du kan ladda ner hela det norska häftet här: PDF av «Jeg er korsfestet med Kristus».