Nåden i Jesus Kristus

Nåden i Jesus Kristus

Publicerad: den 13 november 2011

– Du är utan ursäkt, vem du än är, om du har hört evangeliet om Jesus, som var «full av nåd och sanning».

Det skriver Sigurd Bratlie i häftet: Nåden i Jesus Kristus

– Ladda gratis ner häftet på norska: Nåden i Jesus Kristus

Här klargör Bratlie att nåden inte endast är syndernas förlåtelse, utan även sanning och hjälp, som gör det möjligt att leva ett helt nytt liv i seger över synden – om jag uppfyller villkoren.

Sigurd Bratlie skrev Nåden i Jesus Kristus för att särskilt hjälpa nya troende att förstå grunden för församlingens lära, nämligen seger över all medveten synd.

Lyssna på traktaten uppläst på norska här:

Nåden i Jesus Kristus utges av Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag  – www.ssfnett.no