Da korset jeg tok

Framförd av: Ruben Holm Andersen | Text: Olga Olsen

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

 1. Da korset jeg tok for å følge ditt fjed,
du senket i hjertet din salige fred,
og skjult under stener og tistler og kratt,
på veien jeg finner så mangen en skatt.

Ref:
Følge deg her,
hvor veien enn bær’.
O Jesus, jeg ønsker å følge deg her.

2. Lær du meg å vandre tålmodig og glad,
i troskap å følge deg, Herre, hver dag.
Saktmodige står for ditt åsyn, o Gud.
Av sorger og snarer du løser dem ut.
 

3. Å hvile i tillit, å seire ved tro;
å kjenne din vilje, min Fader så god
– ydmykelig vandrende etter ditt bud,
o, lær meg å tekkes deg, Konge og Gud.