Du som har troen i hjertet fått

Framförd av: Hilde Smith och Verena Dalen | Melodi: Anna Kjærnet | Text: Laurentze Mørch

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

1. Du som har troen i hjertet fått,
levende, seirende tro,
løft dine hender mot himlen opp!
Unn deg ei rast eller ro.
Løft dine hender, så folket ser
den levende Gud, ham som du tilber.
Løft dine hender, og und're skjer.
Løft dine hender i tro!

2. Du som har troen i hjertet fått;
troen på allmaktens Gud,
har du hans evige råd forstått,
syng det frimodig da ut!
Skapningen sukker i lengsels−ve
Gudsbarnets herlighets frihet se.
Reis deg i tro, og forløsning skjer.
Løft dine hender i dag!

3. Du som har troen i hjertet fått,
hør det igjen og bruk flid!
Tiden er heretter såre kort.
Snart skal ei mer gis deg tid.
O, at du sjelene hjelpe kan!
Alt står og faller med troens mann.
Nøden må tenne din sjel i brann!
Løft dine hender i tro!

4. Du som har troen i hjertet fått,
løft dem mot himlen i dag!
Herlige løfte i vantros natt:
Verden beseires ved tro.
Løft dem til frelse på hvert et sted!
Ve deg, om du lar dem synke ned.
Løft dine hender, og vei bered!
Himlen skal svare med ild!