Lydighet er mer enn offer

Framförd av: Atle Johnsen | Melodi: Amerikansk melodi | Text: Hilda Broks

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

Herrens veier nr. 96
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

1. Lydighet er mer enn offer,
hørsomhet er likeså.
Derfor gjelder først å høre,
så Guds budords veier gå.
Ei enhver som sier «Herre»
i Guds rike kommer inn;
men hver den sitt kors vil bære,
går ved død til hvilen inn.

2. Enn i dag det finnes flere
som − lik Demas − har fått kjær
denne verdens glans og ære,
har forlatt Guds vitnehær.
Mange og for ussel vinning
har forlatt den bene vei,
og − som Bileam − mot Guds vilje
tvang seg frem, hvor Gud var ei.

3. Kristi åk er verd å bære,
og hans byrde er ei tung.
Den seg selv og ham vil lære
kjenne, elske rettelig,
han kan og som lys i mørke
lyse for den falne jord,
ja, som vannbekker i tørke
bringe liv ved Kristi ord.