O, du Guds Son, jag älskar ditt namn!

Framförd av: Dag Helge Bernhardsen | Melodi: Werner Skibsted | Text: Eugen B. Sørensen

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

 1. O, du Guds Son, jag älskar Ditt namn!

Du tog mig från världen ut.
Du öppnat för mig den port som är trång,
Och Satans makt tog slut.
Ref: Nu min törst jag släcka skall
Ur livskällans klara ström.
Den flödar nu in i hjärta och sinn,
Från Dig, min Jesus öm.

2. O, du Guds Son, jag sjunga nu vill
Om Dig som mig livet gav.
Med lovsång och pris jag hylla Dig vill.
Hoppet gör mig så glad.

3. Jubel och fröjd nu fyller min barm,
En underbar melodi!
Och Jesus det är som bringar den fram,
I Honom är jag fri.

4. Jesus ha tack! Nu smälter den is
Som gjorde mitt hjärta kallt.
Nu det jag förstår, som ej jag förstod,
Sången från dem Du valt.

5. O, du Guds Son, den sången är skön!
En hyllning till Dig den blir!
Och låt dessa band, som knytas i bön,
Fastare bundna bli.