Så välsigna, min vän!

Framförd av: Alise Helgheim och Sarah Nilsen | Melodi: John R. Sweney | Text: Elias Aslaksen

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

Brunstad Christian Church
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, 2013

1. Så välsigna, min vän!
Ja, välsigna igen!
Låt välsignelser strömma från dig!
Slå nu krukan itu,
Ängslas ej för det du!
Låt din nardus nu flyta, just nu!

Ref:
Där är smörjelse nog,
Sätt ej på något lock!
Ekonomisk ej längre nu var!
Ett oändligt stort djup,
Nog till alla Guds kryp.
Icke spar! Det är nog till envar.
2. Detta gör ju så gott,
Och du har den ju fått
För att smörja. Du då får din lön.
Denna smörjelse ge –
Såsom himmelens Far,
När Han gav oss Sin enfödde Son!

Ref:
Där är smörjelse nog,
Sätt ej på något lock!
Ekonomisk ej längre nu var!
Ett oändligt stort djup,
Nog till alla Guds kryp.
Icke spar! Det är nog till envar.

3. Ty den girige har
Själva djäveln till far.
Strö välsignelse, det är ditt kall.
Dina bröder ej döm,
Men låt utgå en ström
Av välsignelser, helt utan tal!

Ref:
Där är smörjelse nog,
Sätt ej på något lock!
Ekonomisk ej längre nu var!
Ett oändligt stort djup,
Nog till alla Guds kryp.
Icke spar! Det är nog till envar.