Utvald och älskad

Framförd av: Dag Helge Bernhardsen | Text: Karethe Opitz

2010 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag – www.brunstad.org

"Länge innan han skapade himmel och jord såg han dig - la en plan för allt som du möter på din väg."
Det är en av de första stroferna i den sången ”Utvald och älskad”, skriven av Karethe Opitz. Sången är en varm och innerlig inbjudan till det rika livet vi som kristna har valts ut att leva. Innan jorden skapades har han utvalt dig och mig, och han har en plan med våra liv!

I en kör skriver Opitz: ”Gud behöver tjänare på jorden, som lever och tror.”
Vår utkorelse är alltså inte bara något som skedde en gång och som i praktiken inte betyder så mycket för oss i vardagens trivialiteter. Nej, vi utvaldes att tro på Guds löften om att det kommer att ske en fullständig förvandling av vår natur, om vi bara lever efter Guds goda bud. När vi då, mot all vår mänskliga kunskap och våra känslor låter våra naturliga och dåliga benägenheter dö, blir vi tjänare för Gud och hans gärning på jorden.

”Låt gemenskapen i ljuset bli mera värt för dig än allt”, sjungs det i den sista kören.
I den här förvandlingsprocessen, där våra dåliga tendenser steg för steg ersätts med Guds egen natur, märker vi en oersättlig och innerlig gemenskap med de många andra som är i den samma förvandlingsprocessen.

”Du är skapad för himlen, hör hemma där!”
Denna förvandlingens gemenskap som vi inbjuds till här på jorden, är gemenskapen i ljuset - en försmak på himlen!

Kjære, unge venn som står,
der midt i livets vår – du høyt er elsket
I Guds øyne dyrebar, og han omsorg for deg har – han kjenner ditt hjerte
Lenge før han skapte jord og himmel så han deg – la en plan for alt du møter på din vei

Kan du se – ditt kall hvor stort det er?
Blir du med – å leve for ham her?
Gud trenger tjenere på jord, som lever og tror
Kom bli med – for Gud har utvalgt deg til det

Alle dagene som går – den tiden som du får i denne verden
Gi dem til din Gud så kjær – kun en liten stund vi er her nede på ferden
Og ditt hjertes trang og lengsel kan ei stilles her
Du er skapt for himmelen, hører hjemme der

Gir du alt – er hjertet helt for Gud?
Du er kalt – la samfunnet i lyset bli deg mere verdt enn alt
Du eier på jord – du blir spart
Gir du alt – er hjertet helt for Gud?
Du er kalt – la samfunnet i lyset bli deg mere verdt enn alt
Du eier på jord – du blir spart, med alle hellige bevart