Vad säger Bibeln om skökan i Uppenbarelseboken 17?

Vad säger Bibeln om skökan i Uppenbarelseboken 17?

Vem är skökan som beskrivs i Uppenbarelseboken 17 och vilken betydelse har hon för vår tid och den sista tiden? 

Publicerad den 4 februari 2016