Är enighet bland kristna möjligt?

Är enighet bland kristna möjligt?

Är det meningen att kristna ska vara delade i så många olika kyrksamfund och grupper?
Finns det något du och jag kan göra för att förhindra denna bristande enighet?
 

Publicerad den 6 augusti 2015