Älska broderskapet!

Älska broderskapet!

Skriven av: Arild Tombre | Publicerad: den 22 mars 2011

Ja, så låter en kort förmaning i aposteln Peters första brev, kap. 2, v. 17. Därmed får vi också veta att det även bibliskt sätt finns något som kallas "broderskap".

Och detta är inte vilket broderskap som helst. Nej, här talas det om de som helgas. Läs Hebr. 2,11. Här läser vi att Jesus inte blygs för att kalla de som lever i helgelse, för bröder. Det gäller alla kvinnor och män som lever ett sådant liv.

Broderskapet är kopplat till helgelse

Förutsättningen för detta upphöjda broderskap, är därför helgelse. Och helgelse är noga sammankopplat med broderskapet. När vi i detta välsignade broderskap ska tjäna varandra, vara ödmjuka mot varandra, i ödmjukhet akta de andra högre än oss själva, alltid ha de andras nytta för våra ögon osv, ja såsom Guds ord förmanar oss till, ja, då får vi rika möjligheter att se våra egna fel och brister, vilket betyder rika möjligheter till vidare helgelse. Ja, så till den grad att vi har all anledning att säga: Vad skulle vi gjort utan broderskapet?

I broderskapet finns rika möjligheter till att betjänas av sina medbröder och -systrar och att betjäna de andra. Rika möjligheter till att förmanas och till att förmana andra. Och rika möjligheter till att ödmjuka sig. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 1. Peter 5,5. Ja, än en gång känner vi behovet att uttrycka: Vad skulle vi gjort utan broderskapet?
Ett av Bibelns starkaste uttalande om broderskapet, är aposteln Johannes ord i 1. Johannes 3,14: Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Det var alltså detta Peter uttryckte med orden: Älska broderskapet! Och i Hebr. 13,1: Bröder, bli kvar i broderkärleken!
 

Broderskapet tål inte svek

När vi talar om broderskapet, ligger det nära till hands att tänka på bl. a. Natanael, den lärjunge som Jesus spontant gav vittnesbördet: Se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek. Johannes 1,47. Jesu Kristi broderskap består endast av sådana "Natanaeler". Vi kan vara trygga i detta sällskap. Här råder uppriktighet, öppenhet och ömsesidigt förtroende. Mellan dessa lärjungar binds det fina och eviga band. Därför sjunger vi om broderskapet i en sång: "Inget svek det tål, nej, blott trohet så stor: Upphöjt så högt, det strålar på denna jord’". (Herrens Vägar, nr. 186). Ja, upphöjt så högt, strålar det i en värld där det inte alls är en självklarhet att man kan lita på varandra och ha förtroende för varandra. Att vara lärjunge och att vara en del av broderskapet är en och samma sak. Och det är genom korset, med en egenvilja som är korsfäst, som vi kan uppleva detta högheliga broderskap.