Är läran om den heliga trenigheten bibelsk?

Är läran om den heliga trenigheten bibelsk?

Skriven av: Richard Savage | Publicerad: den 20 maj 2016

Läran om den heliga treenigheten är central i bekännelsen och läran till de flesta kristna inriktningar. Men förvirring uppstår runt hur den fungerar och vart det står om den i Bibeln. Är treenighetsbegreppet överhuvudtaget ens baserat på sanning.

Läran om den heliga treenigheten säger att Gud, Jesus och den helige Ande är tre separata personligheter som samtidigt är aspekter av samma väsen. Jesus är Gud, Gud är Jesus och den helige Ande är en del av dem båda.

Men hur deras förhållande till varandra fungerar är en källa till stor förvirring. Hur kan tre väsen samtidigt vara ett och samma väsen? Hur kan de vara en och samma och samtidigt separata? Många skjuter bort sina frågor genom att säga: ”Guds vägar är högre än våra vägar”, men det betyder inte att allt som har med Gud att göra måste vara ett mysterium.

Läran om treenigheten finns egentligen inte i Bibeln. Den stammar från det första kyrkomötet i Nike år 325. Detta råd sammankallades av den romerska kejsaren Konstantin, bl a för att svara på ökad oro runt frågan om Jesu Kristi natur. Många religiösa myndigheter på den tiden ville inte tro att Jesus var en människa som oss, som frestades på samma sätt som vi blir frestade, eftersom det innebar att även de skulle bli tvungna att leva som han gjorde, i seger över synden.

Det ligger i själva sakens natur att far och son är två separata väsen.

Övertygade om att det fanns en orsak till att det var omöjligt för oss att leva så som han levde (1 Joh 2:6), tog rådet fram treenighetsläran. De kunde inte öppet förneka Skriften och säga att Jesus inte var en människa, men de kunde heller inte ödmjuka sig och erkänna att det var precis det han var. Därmed föddes det omöjliga konceptet om att Jesus både var en äkta människa och Gud medan han levde här på jorden.

Gud, Jesus och den heliga Ande är inte samma väsen

Det står om Jesus i Kolosserbrevet 1:15: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.” Detta visar tydligt att Gud skapade Jesus; där av namnen ”Fadern” och ”Sonen”. Det ligger i själva sakens natur att far och son är två separata väsen.

Jesus säger även i Matt 19:17: Jesus sade till honom: ”Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode” Vi kan tydligt se att Jesus inte tänkte på sig själv som Gud.
Det finns många andra verser i Bibeln där Gud och den helige Anden omtalar varandra eller omtalas som separata väsen, med uppgifter i himlen och på jorden. Läs bl a Joh 5:19, Joh 6:38, Joh 14:28, Joh 17, 1 Kor 11:3, Apg 7:55.

Men hur är det med deras enhet? Vi kan se att dessa tre inte är helt samma väsen, men de är heller inte helt separata. Jesus säger i Joh 10:30: ”Jag och Fadern är ett.” Det finns fler verser i Bibeln där det står att Jesus är ett med Gud. Hur kan det stämma att dessa tre både är separata och ett och samma väsen?

Vi kan se dessa tre inte är helt samma väsen, men de är heller inte helt separata.

Denna ”enhet” syftar på en enhet av vilja och avsikt snarare än ett väsens enhet. Fadern, Sonen och den helige Anden har ett gemensamt mål, ett gemensamt syfte och en gemensam önskan om det goda.

Detta är orsaken till att Jesus säger i Joh 6:38: “Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig.” Han syftar på Gud som en egen person, men att han och Gud är förenade i att göra Guds vilja. De är ett.

Samma gäller med den helige Anden: ”Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.” Joh 16:13. Även detta visar att Anden inte talar av sig själv, eftersom han inte är Gud, utan snarare arbetar för att fullföra Guds vilja.

Jesu liv på jorden

”Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt,
räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att
anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa” Fil 2:5-7.

Vi kan se att även om Jesus inte var samma väsen som Gud, var han i Gudsgestalt och lik Gud innan han kom ner till jorden. Men han tog inte med sig denna gudomliga natur. ”Han utgav sig själv... då han blev människa” Då Jesus föddes som människa på denna jord var han en äkta människa. Han gav upp sin Gudsgestalt och lämnade den.

Han gav upp sin Gudsgestalt och lämnade den.

Det är därför författaren till Hebreerbrevet kunde skriva: ”Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.” Hebr 4:15. Jesus var en människa med en natur som vår, och blev frestad på alla punkter som vi är. Vi vet att Gud inte kan frestas (Jak 1:13) och därför var Jesus inte Gud under sin tid här på jorden.

Det kan verka motstridigt med hans ord i Joh 14:9 där han säger: ”Den som har sett mig har sett Fadern”, men det var en utveckling i Jesu liv. Det står i Luk 2:52: Och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor. Han kunde inte ha utvecklats i vishet om han fortfarande var i Gudsgestalt. Gud har all vishet.

Det står även i Hebr 2:10: ”Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning.” Det står skrivet att i Kristus bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt (Kol 2:9), men så var inte fallet då han kom ner till jorden. Han ”utgav sig själv genom att
anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset.”
Fil 2:7-8.

Genom sina lidanden, dvs genom att döda synden i sin egen natur, (läs 1 Pet  4:1-2), blev Jesus fullkomlig – som en människa; han uppnådde gudomlig natur – han blev fullkomlig. ”Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn ”Fil 2:9. Det är därför Jesus kan säga i slutet av sitt liv: ”Den som har sett mig, har sett Fadern.”

Jesu liv var kulmineringen av Guds plan för mänskligheten.

Det var på grund av att Jesus var född av den helige Anden som han hade kraft till att döda synden. Nu finns den helige Anden tillgänglig även för oss, för att ge oss samma kraft. (Joh 3:3-8, Apg 1:5-8, Gal. 5:6-25)

Jesu liv var kulmineringen av Guds plan för mänskligheten. Synden kom in i världen genom en människas olydnad och måste besegras med en människas lydnad. Jesus var den människan. Det var därför han ofta kallade sig själv för ”Människosonen”. Och Jesus säger: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh 14:6. Hans liv är en väg även för oss att komma till Fadern; uppnå gudomlig natur. Genom att följa Jesu förebild kan vi också befria oss från synden precis som han.

Betydelsen av Jesu liv för oss

Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur...” 2 Peter 1:3-4.

Det var inte bara Jesus som uppnådde gudomlig natur, utan även hans lärjungar kan få del i det genom att gå samma väg som han själv gick.

Alla Jesu bud är faktiskt bud om att leva på det sätt som han själv levde här på jorden.

För att Guds plan skulle lyckas var det faktiskt helt avgörande att Jesus var en människa som vi och ingenting mer. Annars hade vi aldrig varit i stånd till att ”leva som han levde” 1 Joh 2:6. Alla Jesu bud är faktiskt bud om att leva på det sätt som han själv levde här på jorden; i fullständig seger över synd. Johannes kunde inte ha sagt det om det hade varit omöjligt för människor att göra det.

Men Jesus var en människa och han bevisade att det är möjligt.
Inte länge efter apostlarnas tid började kristna att tappa tron på att det var möjligt för en människa att leva fri från medveten synd som Kristus gjorde, så de var tvungna att hitta en orsak till att han var något utöver det vanliga – en orsak till att han hade något som vi inte har.

Men om man tror på Bibeln som den är skriven och tror på att det är möjligt för oss att leva precis som Jesus gjorde, då blir gudfruktighetens hemlighet – ”Kristus uppenbarad i kött” (1 Tim 3:16) – plötsligt ingen hemlighet längre. Han levde som en människa, frestad på alla punkter som vi, för att visa oss att även vi kan leva utan synd. Ett liv i fullkomlig harmoni med Guds vilja är faktiskt möjligt med hjälp av Guds nåd och den helige Ande, han som Jesus sänder till dem som vill lyda honom och också besegra synden i köttet. (Apg 5:28-32)

Han levde som en människa, frestad på alla punkter som vi, för att visa oss att även vi kan leva utan synd.

Och vad är då belöningen? Den är det stora och dyrbara löftet om att vi också kan få del av gudomlig natur precis som Jesus Kristus. ”Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron.” Upp 3:21. Det finns alltså två troner i himlen och den till höger om Fadern vill Jesus dela med dem som han är stolt över att kunna kalla sina ”bröder” (Hebr 2: 10-11) och sin brud (Ef 5:30-32).