Den första och andra döden samt evigt liv

Den första och andra döden samt evigt liv

Skriven av: Christoph Matulke | Plats: Tyskland | Publicerad: den 6 maj 2010

Det finns en värld som är osynlig för våra ögon och som övergår vår naturliga fattningsförmåga. Denna värld är oförgänglig och därför mycket mer verklig än den synliga!

“In i Andens dolda värld för att invigas i Guds råd,
Har du kallats innan världens grund var lagd”, sjunger vi i en sång från sångboken Herrens vägar. Det finns med andra ord en värld som är dold för våra ögon och som övergår vår naturliga fattningsförmåga. Men denna värld är oförgänglig och därför mycket mer verklig än den synliga! Föreställ dig att du endast kunde skapa värden som betydde något i den osynliga världen. Hade inte det varit intressant? Hade inte det varit viktigt?

Att dö är som sänglampan som släcks när morgonen gryr.

Den första döden. Skriften talar om evigheten och om den första och andra döden. Den första döden är den fysiska döden och övergången från den synliga världen till den osynliga som våra sinnen inte uppfattar. Att dö är som sänglampan som släcks när morgonen gryr. När dagen då börjar, träder man in i en mycket större dimension än det begränsade ljuset av lampan på nattygsbordet. 

Jesus säger bland annat: "Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna!" (Matt 10:28). Och i Uppenbarelsen 20:14 står det om den andra döden som är döden i eldsjön.

 

Gehenna. Namnet “Gehenna” används för helvetet i en del bibelöversättningar. Gehenna var en soptipp vid sidan av Jerusalem där det alltid brann en eld och dit soporna kastades som slutliga destination. Som det står i Upp 20 ska det även vara så på slutet av denna världens tid, på den sista dagen: “Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.”
 

Ditt kall. Men det är inte ditt kall att hamna på soptippen! Du ska låta dig utbildas för uppgifterna i den kommande världen. Vilka som hamnar i eldsjön kan vi läsa om i Uppenbarelsen: Det är Antikrist och alla dem som inte har sitt namn skrivet i livets bok.
Det är som för en möbelsnickare. När har har gjort ett fint skåp till exempel så sopar han upp all sågspån och alla trärester och kastar allt det i elden. Han har ingen användning för soporna längre. Men själva skåpets livsöde börjar först när det lämnar verkstaden.

Vår tid på jorden är inget annat än vår utbildning och formingstid

Vår tid på jorden. Vi kan jämföra vårt liv här i denna värld med skåpet som snickaren byggde. Vår tid på jorden är inget annat än vår utbildning och formningstid inför de kommande, eviga uppgifterna som ligger förberedda för oss.

Det står skrivet i Bibeln att Gud, redan innan jordens grund var lagd, förberedde gärningar och skapade oss för dem. (Ef 2:10). Genom att göra dessa gärningar får vi redan nu en del av evigheten in i oss. Då blir vi evighetsmänniskor!

Räddning från den andra döden

Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre, skriver Paulus i det sjätte kapitlet i sitt brev till romarna. Därför kom alltså Jesus till jorden, för att rädda oss från denna död, den eviga fördärvelsen. Och för alla som lyder honom blir Jesus upphov till evig frälsning (Hebr 5:9). Därför behöver inte de som tror på Jesus frukta för döden.
 

Rövaren på korset. Händelserna under de sista timmarna av Jesu liv visar tydligt att han innan han dog på korset, sa till den ångerfyllda rövaren att han skulle få följa med honom till Paradiset samma dag. Mannen fick inte ens tid till att ordna upp i alla de dåliga sakerna som han hade gjort i sitt liv. Så stor är Guds kärlek.

Använd ditt liv. –Hur mycket härligare blir det väl inte då för dig när du börjar att få ordning på ditt liv efter att ha omvänt dig av hela ditt hjärta? När du får iordning saker i ditt liv så att du får en grund för lydnad i Jesu efterföljelse!? Och hur mycket mer värdefullt blir inte människor som börjar att förneka sig själv och som inte längre följer sina egna lustar, utan som följer det som Guds ande säger i deras inre?

De som har övervunnit synden och har gjort Guds vilja ska återuppstå

De som ska återuppstå. Sådana som är korsfästade med Kristus och följer honom i hans fotspår trots allt motstånd som reser sig inom dem mot Guds vilja, blir värdefulla i Guds ögon och ska inte förbli i döden. De som har övervunnit synden och gjort Guds vilja ska återuppstå. (Rom 2:6-7)

–Förkorta inte din nådetid själv

Tiden som vi får lov att tillbringa i vår kropp här på jorden kallas även “nådetiden”. Gud har gett oss tid för att mogna inför evigheten. Därför får vi inte lov att förkorta denna tid själv. Psaltaren 31:16 säger: “Min tid står i dina händer, rädda mig från mina fienders hand, från dem som förföljer mig.” Och i kapitel 139, vers 6 står det till och med att “... Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.” Detta måste vi komma ihåg när mörka moln på själens himmel förmörkar den klara synen i prövningens stund! Skriften förbjuder oss att ta våra liv (1 Joh 3:15).

Det att lämna vår jordiska kropp, i och med den första döden, är en del av livet. Men det enda som är viktigt är att den andra döden, den eviga fördärvelsen, inte har någon makt över oss.