Eviga löften till den som segrar

Eviga löften till den som segrar

Skriven av: Kathryn Albig | Publicerad: den 3 juni 2015

Då aposteln Johannes fick uppenbaringen på ön Patmos gav Jesus honom budskap som skulle sändas till de sju församlingarna. Alla meddelanden sammanfattar ett löfte om den lön som ges till den som segrar. Härliga löften som vi, med vårt mänskliga förstånd och uppfattning, inte helt kan förstå.

Det är så viktigt för oss att fokusera på den lön som tillhör dem som segrar. Dels för att verkligen kunna se vad det är vi lever för och dels för att kunna förstå varför det lönar sig att leva ett liv som lärjunge. Då kan vi, när vi befinner oss i situationer då vi känner att vi ”på alla sätt är pressade” (läs 2 Korintierbrevet 4:8-11), eller känner att vi ”har sorg i olika slags prövningar” (1 Petrusbrevet 1:6), fortfarande vara glada!

"Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår." (Romarbrevet 8:18)

Den som segrar

För att nämna några av de löften som ges i Uppenbarelseboken:

"Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis." (Uppenbarelseboken 2:7)

Ett evigt liv med Fadern och Sonen!

"Den som segrar… på honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn." (Uppenbarelseboken 3:12)

Det nya Jerusalem är Kristi brud (Uppenbarelseboken 21:9-11). När han skriver Guds namn, namnet på det nya Jerusalem och sitt eget nya namn, gör Jesus anspråk på oss som sina egna. Det är en bekräftelse på att vi hör ihop med honom och hans Far.

Summan av dessa löften är en evighet i rikdom.

"Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron." (Uppenbarelseboken 3:21)

Vi ska regera tillsammans med Jesus!

"Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son." (Uppenbarelseboken 21:6-7)

Ett himmelskt perspektiv

Vår blick vänder sig bort från att värdesätta jordiska ting för vi får något mycket större att se fram emot. När vi verkligen tror på den härliga lönen som väntar dem som har visat äkta trofasthet, fylls vi med en förväntningsfull ande. Då upplever vi att vårt rike verkligen inte är av den här världen. (Johannesevangeliet 18:36)  Vi lever våra liv i rättfärdighet samtidigt som vi med glädje ser fram emot den dagen vi förenas med Jesus och får vår eviga lön.

”Lön” är inte ett ord starkt nog för vad vi kommer att få uppleva i evigheten.

”Lön” är inte ett ord starkt nog för vad vi kommer att få uppleva i evigheten. Du kan med säkerhet leta igenom alla världens språk och aldrig hitta ett ord som beskriver det med rättvisa. När vi tror på det här så blir det enkelt att räkna det som ren glädje när vi hamnar i alla slags prövningar. (Jakobs brev 1:2) Tänk på vad slutresultatet kommer att bli!

"All vår trängsel, möda, den är kort och lätt, min vän. Och så får vi härlighet på härlighet igen, övermått på övermått." (Herrens Vägar #179)

Hur är man en människa som segrar?

Vad är det som vi ska besegra? Synd, nämligen köttets lustar, som Paulus skriver om i Galaterbrevet 5:24. "De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär." Och hur gör vi det? Precis så som Jesus gjorde då han levde på jorden.

"Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid." (Hebreerbrevet 4:14-16)

Då får vi barmhärtighet, nåd och hjälp för att stå emot synden; hjälp till att segra.

Jesus stod segrande då han blev frestad till synd. Vi kan göra detsamma om vi går till nådens tron och ropar i bön när vi är i nöd. Då får vi barmhärtighet, nåd och hjälp för att stå emot synden; hjälp till att segra. Så får vi ett innehåll i livet som vi kan ta med oss till evigheten.

Evigt liv

Summan av dessa löften är en evighet i rikdom. Evigt liv där det inte finns synd eller frestelse. Vi upplever inget annat är godhet, fred, kärlek, glädje; alla Andens frukter som vi redan fått börja smaka här på jorden. (Galaterbrevet 5:22-25) Vi kommer att vara tillsammans med alla de som segrat, för alltid, i en evighet som vi inte ens kan föreställa oss.

"Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna." (Uppenbarelseboken 21:2-5)

Vilken framtid vi har framför oss – vilket hopp! Håll ut! Ge inte upp! Fäst din blick på evigheten!

Vilken framtid vi har framför oss – vilket hopp! Håll ut! Ge inte upp! Fäst din blick på evigheten! Vi måste vara aktiva och segra i våra liv. Du vet vilken lön du kämpar för; gå nu ut och bli den värdig.