Gud är gränslös

Gud är gränslös

Skriven av: Olaf Andersen | Publicerad: den 29 augusti 2014

"Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker." Ef 3:20

Det finns inga begränsningar hos Gud. Vi som människor sätter gränser både för det ena och för det andra, men kärlekens gränser finns inte hos Gud. Om de hade funnits så hade inte Gud varit Gud, den Allsmäktige.

Därför står det att allt är möjligt för honom och ingenting är omöjligt. (Lukas 1:37) Och när allt är möjligt, så säger det sig självt att han kan göra långt mer än vi ber om eller tänker. Vi människor når våra gränser, men Gud är gränslös.

Vi bör inte dra ner Gud på mänsklig nivå

Här gäller det att sätta bort sig själv och eget förnuft och inte dra ner Gud på mänsklig nivå. Vi måste däremot söka Gud i trons fulla övertygelse, så att Gud verkligen får utfört det han vill och kan med oss. Det var för att Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, trodde som Gud kunde komma till och få gjort det han ville och kunde i Jesus. All synd fördömdes i köttet, den mänskliga naturen, så att Guds natur istället kunde ta plats i Jesus. “Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom” Kol 1:19. Med hjälp av samma tro kan även vi fyllas med Guds fullhet.

Även vi kan fyllas med Guds fullhet

I Psaltaren 33:9 står det att "Gud sa och det blev till, han befallde och det stod där." Så blir det även i våra liv när vi tror på Gud och litar helt och fullt på honom.

 

Omarbetat från en artikel först publicerad under titeln “Mer än Allt!” i församlingsbladet Skjulte Skatter, juni 1981
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag