Hur kan jag få ett djupare förhållande till Jesus?

Hur kan jag få ett djupare förhållande till Jesus?

Skriven av: Vern Nicolette | Publicerad: den 24 maj 2016

Kristnas förhållande till Jesus kan variera kraftigt från person till person. Bara för att du har omvänt dig och blivit kristen, betyder inte det nödvändigtvis att du har ett djupt och förtroligt förhållande till Jesus.

Ett levande och förtroligt förhållande

För en del kristna består ett förhållande till Jesus av att be till Honom och gå i kyrkan varje söndag. De låter Jesus vara ett offer för deras synder, men djupare än så når inte förhållandet. För andra är Jesus en förebild till efterföljelse, och de gör sitt bästa för att leva som Han levde. Men i och med att Jesus är i himlen och de befinner sig här, förväntar de sig egentligen inte att ha något särskilt förhållande till Honom, och därför blir det faktiskt heller inte något av det hela. Ett sådant förhållande till Jesus kan i bästa fall beskrivas som ”avlägset”.

Ditt förhållande till Honom kan vara fullt av liv - istället för livlöst och stillastående - eftersom Han själv lever!

Men Bibeln talar om ett intimt och dynamiskt förhållande till Jesus. Han är, trots allt, en person, inte ett ”teologiskt begrepp”; inte en som en gång levde på jorden och nu befinner sig långt borta, utan en person som lever och kan vara väldigt nära. Han blev själv frestad i allt, precis som du, men Han besegrade synden och döden. (Hebr 4:15, Rom 6:8). På grund av Hans trofasthet har Han all makt och nåd, för att hjälpa dig att besegra synden i ditt liv. Detta innebär att förhållandet till Honom kan vara fullt av liv - istället för livlöst och stillastående - eftersom Han själv lever! (Upp 1:18).

Välj Honom

Det är du själv som bestämmer vilket sorts förhållande du vill ha till Jesus. Du måste välja att tro att det är möjligt att ha ett förtroligt förhållande till Jesus, innan du kan gå in i ett sådant förhållande, för allt - andligt talat - är en produkt av ens tro.

Ett förhållande med Jesus är inte ensidigt. Det blir tydligt när Han säger: ”Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.” Joh 14:23. Tänk att Jesus och Fadern vill komma och ta sin boning hos dig! Har du ett sådant förhållande till Honom?

Det är du själv som bestämmer vilket sorts förhållande du vill ha till Jesus.

Och åter säger Han: ”Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom. Joh 14:21. Har du någon gång tänkt på att Jesus vill uppenbara sig själv för dig? Detta löfte är gett till dem som älskar Honom och håller Hans bud, så det är tydligt att en sådan uppenbarelse av Jesus ska ske genom hela ditt kristna liv, och inte bara i början av det.

Han lovar även att ”hålla måltid med dig”, som det står i Upp 3. Tänk att sitta till bords och äta tillsammans med Jesus Kristus och ha ett gott och upplyftande samtal med den levande Guds Son! Vilket fantastiskt och förtroligt förhållande det är möjligt för dig att ha till Jesus! Men då måste du tro att ett sådant förhållande är möjligt, och uppfylla villkoren Jesus har gett.

Daglig gemenskap 

Om du väljer att uppfylla dessa villkor (hålla Jesu ord i ditt liv), blir Jesus en nära vän, som du kan ha gemenskap med varje dag. Han kommer inte att vara avlägsen, utan snarare leva och tala i ditt hjärta och sinne genom den helige Ande. (Sa Han inte "Guds rike är inom er"?) Det blir en ständig dialog med Honom, som du älskar och följer efter. Han är inte bara din vän, utan en som förstår hur det är att bli frestad, och som därför kan hjälpa dig i nödens stund. Han är en källa till visdom och uppmuntran, och därför en källa till styrka i frestelsen stund. Han är din Frälsare, inte bara från syndens straff, utan även från syndens makt i ditt liv varje dag. Som det står skrivet: ”[...] en hjälp i nöden.” Ps 46:2. Det är så du kommer att uppleva Jesus! Han kan ha medlidande med de svaga, eftersom Han själv upplevde mänsklig svaghet. (Hebr 4:15).

Ditt förhållande till Jesus existerar i ditt hjärta, sinne och ande. När Han är det allra käraste du har, sitter Han även på ditt hjärtas tron. Du börjar lägga fram dina tankar för Honom, och ditt sinnelag är: "Kära Herre Jesus, är denna tanke välbehaglig för dig?" Med en sådan inställning börjar hjärtat att förstå vad Jesu sinnelag är, som även är Andens sinnelag: liv och frid! Du lär dig att en del tankar ger dig liv och frid, medan andra endast leder till oro och tomhet. På detta sätt lär du dig att skilja mellan gott och ont i vardagens situationer, mellan vad som är välbehagligt i Hans ögon, och vad som inte är det. Jesus blir din instruktör och vägledare till ett djupare liv i Anden.

Det blir en ständig dialog med Honom som du älskar och följer efter.

Förhållandet du har till Jesus märks även i din mänskliga ande, där du lär dig att vända dig till Honom i tider med stress, kamp och frestelse, bort från dina egna tankar och känslor. Där möter du Jesu Ande, som är profetians ande. (Upp 19:10). Jesu profetiska ande uppbygger, förmanar och tröstar direkt din mänskliga ande, och du känner dig mycket starkare.

När du kommer närmare Jesus, blir de bibliska ord som du så många gånger har läst, hört och talat plötsligt levande för dig. Torra verser som inte betydde mycket förut, blir fulla av den kraft du behöver för att leva det liv som Jesus levde. Du får känna att uppenbarelsens ande talar i ditt innersta, och som resultat förstår du Guds ord och ditt eget liv helt annorlunda. Tron når djupare i ditt hjärta med varje uppenbarelse i Ordet. Och allteftersom din tro växer, ökar även Andens kraft i ditt liv, så att du kan följa Jesu fotspår ännu mer.

Ett ständigt starkare förhållande

Förhållandet till människor är dynamiska, i och med att de ofta förändras med tiden och kan växa sig starkare. Så är det även med ditt förhållande till Jesus. Precis som Guds barmhärtighet varje morgon förnyas, kan ditt förhållande till Jesus även vara nytt och levande varje morgon! Förhållandet blir starkare allteftersom din kärlek till Honom ökar, och allteftersom din kärlek till ditt eget liv (dvs din egen vilja) minskar.

Jesus säger: ”Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Upp 3:20.

Han säger ”om någon hör”. Inkluderar inte det då dig också?

Du får uppleva ett förtroligt förhållande till kungarnas Kung och herrarnas Herre!

Kanske du blev kristen för länge sedan, men egentligen aldrig har upplevt ett förtroligt förhållande till Jesus. Känner du att Han klappar på ditt hjärtas dörr i dag? Bjud in Honom i ditt hjärta, inte bara som ett offer för dina synder, utan som en nära och älskad vän, som Herre och Mästare, som en som du vill ska styra och regera i ditt hjärta och liv.

Välsignad är du som tror på Jesu ord, som öppnar dörren till ditt hjärta och bjuder in Honom som Herre och Mästare! Du får uppleva hur det är att låta Jesus leva och bo i ditt hjärta. Du får uppleva ett förtroligt förhållande till kungarnas Kung och herrarnas Herre!