«Jag är uppståndelsen och livet»

«Jag är uppståndelsen och livet»

Skriven av: Tony Jackson | Publicerad: den 24 februari 2011

Då Jesu vän Lasarus dog, sa hans syster Marta till Jesus: "Jag vet att han (Lasarus) skall uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen." Jesus svarade: "Jag är uppståndelsen och livet." Johannes evangelium  11:24-25.

Uppståndelse betyder "att stå upp från de döda". Jesus måste själv ha upplevt döden för att kunna uttala dessa ord, men alla runt omkring honom såg ju att han levde. Vilken död var det då som Jesus hade upplevt?

Egenviljan måste dö

I Johannes evangelium 4:34 läser vi, "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk". Jesus var väldigt tydlig med att han inte gjorde sin egen vilja, utan sin fars vilja. Därmed måste Jesus ha haft en vilja som stod i strid med Guds vilja; och den egenviljan var tvungen att förnekas intill döden. Genom att göra sin fars vilja, blev Jesus ett med Fadern. Det betyder att han fick gudomlig natur och hans liv blev det mest välsignade liv som någonsin levts här på jorden.

Vi behöver inte vänta till den yttersta dagen med att uppleva uppståndelsen.

Genom sitt svar till Marta, sa Jesus att vi kan uppleva uppståndelsens kraft medan vi är här på jorden. Vi behöver inte vänta till den yttersta dagen med att uppleva uppståndelsen. Genom en levande tro på Jesus kan även vi uppleva ett liv så som han levde, ett liv där vi inte behöver göra medveten synd.

Uppresta till Jesu likhet

Vår tro prövas alltid om den är äkta. Som människor reagerar vi fort i överensstämmelse med vår egen uppfattning och förståelse. Marta tillkännagav Jesus som "…Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen". Joh. 11:27. Genast efter att Jesus befallt att stenen framför Lasarus grav skulle tas bort, var det samma Marta som svarade, "Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen", vers 39.

"Har jag inte sagt till dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?" 

Detta är faktiskt en bild av uppståndelsen i sitt eget liv som Jesus pratade om och som även vi kan få uppleva. Vårt mänskliga förnuft frågar sig, "Hur uppstår de döda? Vad för slags kropp har de?" Genom tro kan vi svara, "Du oförståndige! Vad du sår får inte liv om det inte dör", 1. Kor. 15:35-36.

Det som är säkert är att om vi dör efter köttet, genom att förneka våra lustar och begär tills de dör, så ska vi bli uppresta till Jesu likhet. Istället för en dödsstank från vår mänskliga natur – köttet – blir vi som en livgivande ande som doftar liv. "Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild", vers 49.

Paulus upplevde Jesus «och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom», Fil. 3:10. Låt detta även bli vårt vittnesbörd och vår upplevelse!