Jesus kan bota vår själ

Jesus kan bota vår själ

Skriven av: Finn Risa | Plats: Melbourne, Australien | Publicerad: den 14 juni 2010

Jesus kom inte för de «framgångsrika» och «friska», men för dem som är sjuka.

Jesus kallas för den store själavårdaren, d.v.s. han kan bota – både kropp och själ. Många har upplevt Jesu botande kraft för sin sjuka kropp. Men tänk att Jesus också kan bota vår själ!

Hjärtat bevaras från hat och bitterhet

Många människor har smärtsamma sår och ärr av tidigare svåra upplevelser. Det kan vara trista omständigheter under barndomen eller den tidiga ungdomen. Vissa sår kan vara självförvållade, andra kan vara orsakade av andra människor.
Jesus säger själv i Bibeln att «det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka.» (Matt 9:12).

Jesus kan lära oss att förlåta allt det onda som människor har gjort emot oss. Då väljer vi att inte behålla förebråelse mot någon människa, även om det inte fritar dem från ansvaret för sina egna handlingar. På så sätt kan vi själva komma till rätta med Gud och läkas från smärtsamma upplevelser och minnen, ja, vi kan bevaras med ett hjärta som är fritt från hat, bitterhet och kyla.

Ett alldeles nytt liv

Men många «sår» har orsakats av oss själva och våra egna dåliga val. Också dessa sår kan Jesus bota. Om vi uppriktigt ångrar det felaktiga som vi gjort och våra dåliga val, kommer Jesus gärna att förlåta oss och ta bort all vår syndaskuld och därmed också såret som skuldkänslan är. Vi kan ordna upp i våra saker gentemot andra människor, som vi eventuellt har vållat lidande, förlust eller skada. Vi kan få förlåtelse och kan sedan renade leva ett nytt liv!

Även efter att vi helhjärtat börjar leva ett kristet liv kommer vi att upptäcka att det bor onda tendenser inom oss. Om vi följer dessa kommer vi åter att bli sjuka och få massor av nya sår. Men även dessa onda tendenser kan Jesus som vår själavårdare bota oss från. Genom att följa hans livgivande instruktioner som beskrivs i Bibeln, finner vi att vi läks mer och mer från det onda som bor i oss. Vi kan börja leva ett liv där bara det goda kommer ut från oss, till exempel tacksamhet i stället för irritation, mildhet i stället för hårda ord, sanning och ärlighet i stället för lögn, hyckleri och bedrägeri.

Jesus har lovat oss att han skall ge oss liv i överflöd. Vilket liv! Vilken framtid!