Kan Gud verkligen förlåta mitt förflutna?

Kan Gud verkligen förlåta mitt förflutna?

Skriven av: David Risa | Publicerad: den 26 maj 2014

I Bibeln kan vi läsa att vi kan få syndernas förlåtelse, men är detta verkligen möjligt? Kan Gud verkligen förlåta mitt förflutna?

Plågas du av allt det dåliga som du har gjort? Skadan och smärtan som du har orsakat andra med dina tanklösa ord och oförsiktiga handlingar? För att inte nämna alla de dolda synder som bara du vet om. Det känns som om du bär hela världen på dina axlar.

Blunda och föreställ dig ett ögonblick att Gud har förlåtit dig varenda sak som du någonsin har gjort. Hade inte det varit en enorm börda att slippa bära på? Att kunna starta från ett tomt pappersark! Hade inte det plötsligt gjort livet mycket mer tilltalande? Det låter kanske för bra för att vara sant, men är det verkligen det? Kanske du sitter där och tänker: ”Kan Gud verkligen förlåta mig mitt förflutna?”

Gud är inte mänsklig

Som människa är det inte mycket som krävs för att göra oss bittra. Vi hyser lätt agg och blir lätt förnärmade. Vi känner en omedveten tillfredsställelse av att klamra oss fast vid vad vissa människor har sagt eller gjort mot oss. Med en sådan bakgrund borde det inte vara så överraskande att det nästan är omöjligt för oss att förstå Guds enastående förmåga att förlåta. Att förlåta andra verkar så fjärran, så oaktuellt! Det hade varit som att låtsas som om saker aldrig har hänt och låta folk slippa undan ostraffat.

Det är nästan är omöjligt för oss att förstå Guds enastående förmåga att förlåta.

”Men de förtjänar det inte...” Vad var det du sa? Stanna till ett tag och reflektera över ditt förflutna igen. Är du verkligen den rätta att döma vad andra människor förtjänar? Har någon av oss rätt till det?

I både Det gamla testamentet och Det nya testamentet står det svart på vitt vad vi syndare egentligen förtjänar. Aposteln Paulus säger så här:
Om ni lever efter köttet kommer ni att dö.”(Rom 8:13) Gud är rättfärdig och hans ord är evigt. Det ser mörkt ut. Vi förtjänar visst alla dödsstraff.

Jesus – en lösensumma för människorna

Ja, detta är slutet som hade väntat oss alla, vi hade dött i våra synder, om inte Gud själv hade visat oss sin otroliga kärlek “Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne” 1 Timoteus 2:5-6.

Jesus Kristus gav sig själv som lösensumma för mänskligheten! Helt frivilligt kom han ner till jorden och betalade det Gud krävde i sin helhet. Jesus dog för oss alla och betalade våra synder med sitt eget dyrbara blod och invigde därmed en väg tillbaka till Gud. Paulus beskriver det stora i detta offer i Romarbrevet 5:7-8: "Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig – jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare."

Villkoren för förlåtelse

Men det står även i Matteusevangeliet 6:14-15:  ”För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.
Detta visar tydligt att det att förlåta andra inte bara är en begäran eller tjänst som Gud vill ha som gengäld, utan snarare ett villkor. Utan att uppfylla detta villkor blir vi själva inte förlåtna.

Det att förlåta andra inte bara en begäran eller tjänst som Gud vill ha i gengäld, utan snarare ett villkor. Utan att uppfylla detta villkor blir vi själva inte förlåtna.

Det andra villkoret hittar vi i Apostlagärningarna 3:19 “Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade” Denna omvändelse är en helomvändning från det gamla sättet att leva till något nytt. Det är inte bara en skamkänsla för att du har syndat, utan en uppriktig önskan om att aldrig synda igen.

Dessa er livsviktiga punkter och två viktiga frågor att ställa sig själv är: Hur snabb är jag att förlåta andra? Har jag verkligen omvänt mig från mina synder?

Detta bör väcka en djup tacksamhet och kärlek till Jesus Kristus i varenda en av oss. Han som betalade detta offer för oss. Han tog på sig kött och blod, så att han kunde vara som dem han kom för att frälsa och vara i stånd till att hjälpa dem. Han vill att människorna ska leva som han levde, nämligen segra över synden och förhärliga Gud med sina kroppar, precis som han gjorde. En orsak till att han vill förlåta oss våra synder är att vi kan börja leva detta nya liv och visa vår tacksamhet och kärlek genom att efterfölja honom. Vi kan vara bland dem som han inte skäms över att kalla sina bröder. Hebr 2:9-18. 

Medan du tänker på detta, tänk även på kärleken som Jesus hade för dig när han dog, en rättfärdig för orättfärdiga, och glöm aldrig att du har blivit rensad från dina gamla synder. För var hade vi alla befunnit oss om vi hade fått det vi verkligen förtjänade?

Var hade vi alla befunnit oss om vi hade fått det vi verkligen förtjänade?

"Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som vördar honom. Så långt som öster är från väster, så långt avlägsnar han våra synder från oss." Ps 103:10-12