Kärleken skryter inte

Kärleken skryter inte

Skriven av: Sam Petkau | Publicerad: den 22 juni 2012

Att skryta över sig själv är ett väldigt beskrivande uttryck. En av kärlekens egenskaper är att den inte skryter. (1 Kor 13:4).

Att skryta över sig själv är att medvetet försöka framstå större och bättre än vad som är sant. Det är inte möjligt för en sådan handling att vara en del av kärleken, eftersom kärleken är sann. «Att låta som» är en av kärlekens motsatser och baktanken är att få uppmärksamhet precis som påfågeln spänner ut sina fjädrar för att bli sedd. Därför är det att «visa upp sig», eller att uppföra sig på ett eller annat sätt eller ta på sig yttre tjänster för att andra ska tro att du har kärlek, väldigt störande och tar ifrån dig kraften till att i sanning älska.

Själva essensen i kärlek är att vara till nytta för mottagaren.

Själva essensen i kärlek är att vara till nytta för mottagaren. Kärlek är en dold pakt i hjärtat och en förpliktelse till att endast göra det som är gott och givande för den som är älskad, utan plats för tankar om sig själv eller egna fördelar. Alla krav och förväntningar om att få något tillbaka är en skam och en motsats till kärleken.  

Kärleken är inte medveten om sig själv så den kan inte skryta över sig själv! Hur kan den överhuvudtaget ha något att skryta över? Tvärtom! Eftersom kärleken är medveten om behovet och tillståndet hos «måltavlan», är den välsignat fri från att upphöja, försvara och rättfärdiga sig själv.

Kärleken söker inte sitt eget…att skryta är att söka sitt eget!

Kärleken ger…skryt tar!

Kärleken är offer…skryt är att spara sig själv!

Kärleken förmanar andra…skryt tjänar sig själv!

Kärleken ger fred…skryt orsakar oro!

Kärleken är uppfyllande…skryt är tomhet!