Kärleken tror allt

Kärleken tror allt

Skriven av: Sherry Dini | Publicerad: den 22 oktober 2012

Tänk hur ofta kapitel 13 i 1 Korinterbrevet blir läst upp på bröllop, bröllopsdagar, begravningar och vid andra tillfällen. Vi ser olika verser från detta kapitel skrivna på kort, tavlor och andra inspirerande föremål. Det räknas som vacker poesi och fullkomlig kärlek.

Men vem tror att det verkligen är möjligt att älska på detta sätt och vem är villig till att göra det som krävs för att förverkliga det i våra personliga liv?

Kärleken ser kanske andras brister, men väljer att inte älta sakerna

Märkligt nog är detta liv i kärlek oavsett omständigheter, ett resultat av att kämpa mot misstänksamhet, tvivel och alla “förnuftiga” tankar som är en del av den mänskliga naturen. I vers 7 står det “Kärleken (...) tror allt...” Vad är det den tror? Kärleken tror det bästa om alla människor! Kärleken gör en “blind” som vi så ofta få höra. Den ser kanske de andras brister, men väljer att inte älta sakerna. Den ser, i sin syster och bror, den ädla längtan efter att förändra sig och känner dem inte på “ett ytligt sätt”, som vi kan läsa i 2. Kor 5:16. Kärleken tror att samma ande som arbetar i mitt hjärta, även arbetar i de andras hjärtan. Som det står i Filipperbrevet 4:8 så tror kärleken på och lägger märke till allt sant, men inte bara sant. Det måste även vara värdigt, värt att uppskattas och älska samt förtjäna beröm!

Kärleken är den absoluta motsatsen till misstänksamhet, tvivel, anklagande och missunnsamhet!

Kanske jag hör något negativ om andra eller så kanske jag får höra att de har sagt något negativt om mig. Hur lätt är det inte då att dra slutsatser och döma denna person. Men min mänskliga bedömning är färgad av mitt kött och min själ (känslorna och förnuftet). Jesus dömde inte efter utseendet. Han dömde rättfärdigt. Han trodde det bästa om folk, trots att han såg deras svagheter, ja till och med deras synd! Han dömde efter hjärtat, deras längtan! Han handlade i enlighet med den domen och kunde på så sätt hjälpa och befria dem!

Kärleken är full av tro på Guds ord och inte färgad av tvivel

Kärlek är den absoluta motsatsen till misstänksamhet, tvivel, anklagande och missunnsamhet! Den försvarar snarare än anklagar! Den binder samman istället för att sprida. Kärleken är full av tro på Guds ord och inte färgad av tvivel.

Kärleken tror allt! Det är därför människor som är fyllda av denna trons ande kan välsigna de andra och göra så mycket gott! De är inte hindrade av alla sina “visa” tankar och bedömningar om andra. De är fria! Och det är det vi är kallade till!
När det är min tur att stå till svars för mitt liv inför Gud, kommer jag inte bli frågad om vad de andra sa eller gjorde, utan endast svara för mina egna handlingar. “Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta.” 1 Pet. 1:22. Nu har jag chansen att få ett rent och kärleksfullt hjärta och bevara det så helt till änden!