Mer än lagen

Mer än lagen

Skriven av: Joop Neinders | Plats: Usselo, Nederland | Publicerad: den 5 mars 2012

Vem älskar sanningen så starkt att de gärna vill följa Jesu ord trots att det kostar dem allt?

Vi kan tjäna Gud på många sätt. Som människor tycker vi om att känna oss trygga och säkra. Vi vill gärna känna att vi gör det rätta. I sitt ord har Gud gett oss flera regler eller lagar och lovat att de som håller dem ska leva. Dessa lagar ger ett bra resultat och kan lätt ge oss känslan av trygghet och säkerhet.

Då sade den unge mannen till Jesus: Allt detta har jag hållit. Vad är det mer som fattas? (Matt. 19:20).

Ett exempel på detta är den rike unge mannens liv i Matteusevangeliet 19:16-26. Han hade hållit alla lagar och fått ett gott liv. Ingen kunde peka finger på honom. Han höll buden och på utsidan såg allt bra ut. Alla människor kan se det och därför är det enkelt att säga att man gör det bra. Tittar man sig omkring kan man se många andra människor och kristna som är mycket värre än en själv, och tillfredställelsen över sitt egna liv bli ännu starkare. I denna tillfredställelse är vi inte Jesu lärjungar, för han säger att vi ska hata till och med vårt eget liv (den egna viljan), för att kunna vara hans lärjunge.

Det fanns något mer

Men trots det var det något speciellt med den rike unge mannen. Då han såg och hörde Jesus, kände han att det fanns något mer. Många “goda” kristna märker det inte längre. Deras goda gärningar och iver för Gud förblindar dem så att de inte känner att Jesus vill berätta något mer. De håller ju alla lagar och utåt sett är de väldigt ivriga för Gud. De evangeliserar, organiserar bibelundervisning, ungdomsarbete och massa goda saker. Är inte det viktigt?

Jo, men innanför allt detta goda vill Jesus gärna berätta något. Är det då så enkelt det som Jesus har att säga? Nej, för Jesus vill visa oss något som inte är fullkomligt ännu. Han vill visa oss synden som ännu inte är medveten för oss. Han visade att den unge mannen var bunden av sina pengar. Lagen kunde inte visa honom det, eftersom lagen säger att man ska ge tionden och det hade ju den unge mannen alltid gjort trofast. Tyvärr gick den unge mannen bedrövad bort.

Är du villig?

"Vem är villig att gå längre än den rike mannen när Jesus talar till dem? Vem kan Jesus leda till ljus över synden som finns i oss som människor? Vem älskar sanningen så starkt att de gärna vill följa Jesu ord trots att det kostar dem allt? De som tar emot ljuset, utvecklas i Kristus. Sådana personer befinner sig inte under lagen, eftersom de leds av Anden. De är Jesu äkta lärjungar, för de hatar till och med sitt eget liv. (Luk 14:26). Hos dem förändras insidan, eftersom de förnyas dag för dag, så som Paulus skriver bland annat i 2 Kor 4:16: Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag.