Naturlagarna och livslagarna

Naturlagarna och livslagarna

Publicerad: den 1 februari 2016

Naturlagarna och livslagarna är två typer av lagar som styr olika delar av världen; det materiella och det andliga. Båda lagtyper är lika sanna och lika obrytbara.

Kopernikus hävdade år 1543 att solen, inte jorden, var universums mittpunkt. Det stämde i och för sig, men det faktum att vår planet inte var universums mittpunkt hade stämt länge, ända sedan skapelsen.

Naturlagarnas motsvarighet är "livets andes lagar" – de andliga naturlagarna.

Andra hävdade att jorden var rund och inte platt. Det var inte länge sedan som man riskerade livet om man påstod liknande saker. Vem av våra mor- och farföräldrar hade trott att deras barnbarn skulle gå runt med en liten mobiltelefon i fickan och kunna prata med vem som helst över hela världen? Teknologin är enkel när man väl upptäcker den.

Två sidor av samma mynt


Naturlagarna har alltid funnits där oavsett om människan har vetat om dem eller inte. Många människor vet fortfarande inte om dem, trots att naturlagarna utan undantag fungerar 100% matematiskt korrekt, för alla människor och i alla situationer. Det har de gjort i alla tider.

Naturlagarnas motsvarighet är "livets andes lagar" – de andliga naturlagarna. Det är två sidor av samma sak och kan inte separeras, precis som två sidor av samma mynt. Människans intresse att upptäcka naturlagarna har ökat med tiden, då dessa utan tvekan ger hopp om en bättre och rikare framtid. Tyvärr ser det ut som att intresset för livets andes lagar minskar i samma takt.

Låt oss se på några exempel på dessa otroliga livslagar:

  • "Den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt" (Ordspr 11:25).
  • "Be, så skall ni få" (Matt 7:7).
  • "Ge, så ska ni få!" (Luk 6:38). 

För att inte glömma den viktigaste av dem alla:

  • "Var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd" (Luk 14:11). 

Var och en måste göra som Kopernikus och ha som utgångspunkt att detta är gudomligt sant! Vi måste få tro på att det är så, alltid, i alla situationer och för alla människor, i alla tider.

Guds vilja och livslagarna

När Gud griper in så gör han sådant som inte går emot livslagarna, utan bara det som är helt i samspel med hans egen skapelse.

Det är nämligen inte så att Gud behöver göra något speciellt för att få sina naturlagar att fungera. Lika lite behöver han göra något för att låta sina löften gå i uppfyllelse när jag har uppfyllt villkoren. Gud gör inte skillnad på folk. Han låter helt enkelt sina lagar göra sitt, se Romarbrevet 2:11-16. Gud griper däremot ofta in i både naturens gång och i våra liv. Skaparen står över skapelsen, och när Gud griper in så gör han sådant som inte går emot livslagarna, utan bara det som är helt i samspel med hans egen skapelse.

Varför så små framsteg och så lite utveckling? Varför så lite välbefinnande och gemenskap? Eller varför så få andliga uppenbarelser? Svaret är glasklart: Vi tror inte! Vi går fortfarande runt och tror att "jorden är platt" och att ”jag är universums mittpunkt”.

Kanske dags för att intressera sig för "andlig vetenskap"?

 

Artikeln publicerades i häftet Skjulte Skatter i april 2003.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag